angle-double-up angle-double-down angle-right arrow-up

Politieke boeken top 10

 1. Kan de overheid crises aan?
  Kan de overheid de crisis aan? | Waarom het belangrijk is om groter te denken en kleiner te doen
  Herman Tjeenk Willink
  De wijze waarop de overheid functioneert, heeft de afgelopen decennia de democratische rechtsorde uitgehold. Dat was de boodschap in 'Groter denken, kleiner doen' van Herman Tjeenk Willink. Het boek werd twee jaar geleden onthaald als een urgente visie op de problemen van de democratische rechtsorde. Het was een oproep om ongemakkelijke feiten onder ogen te zien en positie te kiezen; om het debat aan te gaan en zelf grenzen te trekken. De gevolgen van de coronacrisis maken de boodschap nog Open Lees meer urgenter. Zij leggen een vergrootglas op samenleving en overheid. Zwakke plekken worden scherper zichtbaar. Tegelijkertijd moet de overheid aan nieuwe eisen voldoen. Het coronavirus moet worden bestreden. De economie moet overeind worden gehouden. De sociale gevolgen moeten worden opgevangen. En toch stelt niemand de vraag of de overheid wel aan die eisen kan voldoen, en onder welke voorwaarden dan. Daarover gaat deze volledig herziene en uitgebreide versie van 'Groter denken, kleiner doen'. Sluit Lees minder
  € 17,50
 2. Wetenschap en politiek
  Wetenschap en politiek | Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2021
  Centrum Voor Parlementaire Geschiedenis
  Door de coronacrisis is eens te meer de ingewikkelde relatie tussen politiek en wetenschap blootgelegd. Het kabinet bestrijdt de epidemie op basis van adviezen van wetenschappelijke experts, die verondersteld worden neutraal en onafhankelijk te zijn. De beleidskeuzes die daaruit volgen worden steeds meer onderwerp van (politieke) discussie, waardoor ook de adviseurs zelf onderdeel van het politieke debat worden. Dit jaarboek belicht de interactie tussen politiek en wetenschap vanuit diverse Open Lees meer historische invalshoeken. Welke rol speelde wetenschappelijke kennis in politieke discussies in het verleden? Wat is de politiek-historische achtergrond van de door de overheid zelf ingestelde wetenschappelijke adviesinstituten? In hoeverre liepen academische en politieke loopbanen door elkaar? Hoe onafhankelijk zijn de aan politieke partijen gelieerde wetenschappelijke instituten? Vaststaat alvast dat politiek en wetenschap ook in het verleden nauw verknoopt waren, al was het maar omdat de overheid al sinds het begin van de negentiende eeuw de belangrijkste financier van wetenschappelijk onderzoek in ons land is. Sluit Lees minder
  € 24,90
 3. Maar dat mag je niet zeggen
  Maar dat mag je niet zeggen | De nieuwe generatie radicaal- en extreemrechts in Nederland
  Nikki Sterkenburg
  'Met een ongeëvenaarde neus voor goede verhalen zoekt Sterkenburg de mens, de jongens, achter de extreemrechtse hooligans, studentikoze intellectuelen en neonazi’s. Dit boek is een net zo schokkende als alledaagse inkijk in de leefwereld van radicaal- en extreemrechts.’ – Beatrice de Graaf Drie jaar lang volgt journalist en onderzoeker Nikki Sterkenburg ruim veertig radicaal- en extreemrechtse activisten. Ze schuift aan bij neonazi’s met Wehrmacht-helmen in de keuken, interviewt de Open Lees meer moskeebezetters van Identitair Verzet en maakt van dichtbij de opkomst van studiegenootschap Erkenbrand mee. Ze wil weten wie ze zijn, wat ze beweegt en hoe ze te werk gaan. Sluit Lees minder
  € 23,50
 4. Tussen bestormen en besturen
  Tussen bestormen en besturen. | 55 jaar D66 in de Nederlandse politiek (1966-2021)
  Coen Brummer & Simon Otjes red.
  Toen 55 jaar geleden Democraten 66 werd opgericht, was het een vreemde eend in de bijt. Hans van Mierlo en zijn medeoprichters wilden met D?66 het bestaande politieke bestel doen ontploffen, waarna de partij zich zou opheffen. Ze wilden pragmatische politiek bedrijven, die antwoord gaf op de vragen van de moderne maatschappij. Ideologie was een verboden woord. D?66 was niet georganiseerd als klassieke massapartij, maar experimenteerde met een ledendemocratie van one man one vote. De partij Open Lees meer voerde een Amerikaanse campagne, die door concurrenten met argwaan werd bekeken. D?66, kortom, bestormde het bastion van de Nederlandse politiek.055 jaar later is D66 de tweede partij van Nederland. De democraten namen deel aan kabinetten, leverden ministers en wonnen en verloren verkiezingen ? net als andere politieke partijen. Is D66 een partij geworden als alle andere? Of zijn de andere partijen juist op D66 gaan lijken? Daarover gaan de bijdragen in dit boek.00Coen Brummer is directeur van de Mr. Hans van Mierlo Stichting, het wetenschappelijk bureau van D66. Simon Otjes is onderzoeker bij het Documentatiecentrum Nederlandse politieke Partijen van de Rijksuniversiteit Groningen en universitair docent Nederlandse politiek aan de Universiteit Leiden. Sluit Lees minder
  € 24,90
 5. Acht jaar Achtuur
  Acht jaar Achtuur | Leven op het Binnenhof
  Ron Fresen
  Acht jaar Achtuur is een indrukwekkend, persoonlijk verslag van de gerenommeerde politieke journalist Ron Fresen. Daarnaast is het een scherp inside-portret van een Binnenhof dat in crisis verkeert. Ron Fresen is al jaren het politieke gezicht van het NOS Journaal. Als de gebeurtenissen op het Binnenhof duiding nodig hebben, gaat de presentator van dienst om acht uur al snel ‘over naar Ron in Den Haag’. Vanaf een Haags dakterras legt Fresen vervolgens met zijn vertrouwde stem aan miljoenen Open Lees meer kijkers helder en betrouwbaar uit welke politieke ontwikkelingen er die dag zijn. Het lijkt misschien gemakkelijk, zo’n duiding van een paar minuten. Maar hoe kom je als journalist aan al die informatie? Hoe beoordeel je wat nieuws is voor het grote Journaal? Hoe, waarom en door wie wordt er gelekt? Hoe ga je om met politici, hoe zorg je dat je niet wordt gemanipuleerd? Wat doe je als je live op tv een fout maakt? En wat als intussen je persoonlijke leven op zijn kop staat? Fresen neemt ons mee in de fascinerende wereld achter het politieke nieuws. Aan de hand van talloze anekdotes en persoonlijke verhalen vertelt hij openhartig en onderhoudend over zijn jaren aan het Binnenhof. Hij vertelt over de Haagse mores, hoe corona alles veranderde en schetst de dunne scheidslijn tussen journalistiek en politiek. Hij toont de impact van de sociale media en beschrijft van dichtbij hoe het klimaat voor journalisten nog altijd grimmiger wordt. Het resultaat is een scherp inside-portret van een Binnenhof in crisis. Sluit Lees minder
  € 21,99
 6. Over de grondwet gesproken
  Over de grondwet gesproken | Een selectie uit de documenten van staatscommissies voor grondwetsherziening 1883-1983
  Wat is de kern van het Nederlandse staatsbestel? Het altijd in coalities resulterende kiesstelsel, of juist het samenspel tussen politiek en monarchie? Het ontbreken van grote gebaren? De sterke focus op het buitenland? De verhouding tussen kerk en staat? Deze en andere kerngegevens zijn verankerd in de grondwet. Dit boek brengt, aan de hand van fragmenten uit honderd jaar debat over herziening van de grondwet, de mooiste debatten over fundamentele principes samen. Ze laten zien hoe er in Open Lees meer politieke en wetenschappelijke kringen is gedacht over Nederland en het Nederlandse staatsbestel. De lezer wordt meegenomen langs debatten over de (sobere) aard van de grondwet, de verhouding van Nederland tot de wereld, de verhouding tussen man en vrouw, de vertegenwoordiging van de burger en de plaats van religie in de Nederlandse samenleving. Thematische inleidingen gidsen de lezer langs de fragmenten, die soms verrassend actueel zijn. Sluit Lees minder
  € 49,-
 7. Onzichtbare ideologie
  Onzichtbare ideologie | Over het neoliberalisme en zijn opmars in de Nederlandse politiek en de PvdA in het bijzonder
  Wiek van Gemert
  Hoe heeft het neoliberalisme zich in de Nederlandse politiek en haar politieke cultuur weten te vestigen? Wat als een ingrijpende verandering van het politieke landschap gezien moet worden, verhulde zich onder een sluier van pragmatisme die ook de hoofdrolspelers vaak het zicht ontnam. In dit heldere boek trekt Wiek van Gemert deze sluier weg. Het boek bevat een beknopte inleiding op de ideologie van het neoliberalisme waarin ondermeer duidelijk wordt hoe deze volgens haar grondleggers Hayek en Open Lees meer Friedman zich diende te verspreiden. Daarna laat Van Gemert zien hoe de ideologie in Nederland voet aan wal kreeg. Speciale aandacht krijgt daarbij de PvdA. Bijzonder is dat juist deze partij – gezien haar ogenschijnlijke afstand tot deze ideologie van economisering, marktdenken, privatisering, deregulering en governance – vatbaar bleek voor het neoliberalisme. Sluit Lees minder
  € 16,90
 8. Twee pijlers
  Twee pijlers
  Ruud Koole
  Waarom mogen politici de besluiten nemen die zij nemen? Op grond waarvan mag een rechter een uitspraak doen met grote politieke gevolgen? En met welk mandaat neemt een centrale bankier maatregelen, die rechtstreekse gevolgen hebben voor de welvaartsverdeling in een land? Wie geeft hun dat recht? De democratische rechtsstaat is gebaseerd op twee pijlers. Een electorale pijler, waarin politieke partijen, parlement en regering handelen op basis van een kiezersmandaat. En een niet-electorale pijler, Open Lees meer waarin niet-gekozen overheidsinstellingen als de rechterlijke macht, centrale banken en andere autoriteiten besluiten nemen die veel mensen raken. Als het goed is houden die pijlers elkaar in evenwicht met het oog op het welzijn van het volk. Maar functioneren zij nog wel goed? En is de verhouding tussen die twee pijlers nog wel in balans? In dit boek over de Nederlandse politiek wordt eerst nagegaan wat onder het volk moet worden verstaan. Vervolgens komen de instituties in beide pijlers aan bod: van hun historische oorsprong tot hun huidige functioneren in een internationale context. Stuiten die instituties inmiddels niet op de grenzen van hun legitimiteit? En wat betekent dat voor de democratische rechtsstaat?Ruud Koole is politicoloog, historicus en emeritus hoogleraar politieke wetenschappen aan de Universiteit Leiden. Hij was voorzitter van de PvdA en is lid van de Eerste Kamer. Sluit Lees minder
  € 27,50
 9. Ouderenstrijd
  Ouderenstrijd | De bewogen geschiedenis van 50PLUS
  Joep Boerboom
  In 2020 stond 50PLUS hoog in de peilingen en regeringsdeelname lonkte. Maar na interne twisten stapten partijvoorzitter Dales en partijleider Krol op. Onder de nieuwe lijsttrekker Liane den Haan kelderde de partij naar één zetel, die ze meenam toen ze kort na de verkiezingen de partij verliet. Joep Boerboom reconstrueert in Ouderenstrijd de turbulente geschiedenis van 50PLUS. Wat is er landelijk, lokaal en in Europa bereikt? Welke plek neemt de partij in ons politieke landschap in? Waarom werd Open Lees meer ze telkens geplaagd door interne ruzies, afsplitsingen en opstappende bestuurders? Welke rol speelden partijcultuur, weeffouten in de structuur en de ruziemakers zelf? Sluit Lees minder
  € 24,90
 10. Kortheidshalve
  Kortheidshalve | Over recht en macht in de democratie
  J. Th. J van den Berg
  Haagse insiders delen al jaren een favoriete bron: de erudiete, puntige en glasheldere artikelen die prof.dr. J.Th.J. van den Berg sinds 2005 schrijft voor de site Parlement.com. De emeritus hoogleraar is onovertroffen als het gaat om kennis van de parlementaire en politieke geschiedenis en de geschreven en ongeschreven regels van het staatsrecht. Zijn beste stukken van de afgelopen vijftien jaar zijn in deze bundel voor het eerst samengebracht. Nu kunnen ook anderen dan Haagse journalisten, Open Lees meer commentatoren en insiders zich laven aan de expert.In Kortheidshalve schrijft hij over democratische grondslagen en waarden, politieke overtuigingen en tradities, staatsrechtelijke conventies en de Grondwet. Daarbij beperkt hij zich niet tot de nationale politiek, maar is er ook aandacht voor de gemeentelijke en Europese democratie. De historische dimensie ontbreekt zelden. Speciaal voor deze uitgave schreef Van den Berg per hoofdstuk een inleiding en in zijn epiloog gaat hij in op de effecten van de coronacrisis op de politiek. Sluit Lees minder
  € 24,99