angle-double-up angle-double-down angle-right arrow-up

Politieke boeken top 10

 1. Montesquieureeks 9 - Stratego, risk en scrabble 550
  Montesquieureeks 9 - Stratego, risk en scrabble | kabinetsformatie 2017 & Rutte III
  Aalt Willem Heringa en Jan Schinkelshoek
  In een vrije staat dient iedereen die in het bezit kan worden geacht van een vrije wil, zichzelf te besturen. De wetgevende macht zou dan ook bij het volk in zijn geheel moeten berusten. Maar aangezien zoiets in de grote staten een onmogelijkheid is en ook in kleine staten op veel bezwaren stuit, dient het volk vertegenwoordigers aan te stellen die alles moeten doen wat het volk zelf niet kan.Montesquieu, Over de geest van de wetten (1748)
  € 14,90
  Vandaag voor 23:00 uur besteld, morgen in huis
 2. De neergang van de PvdA
  De neergang van de PvdA | Prominente sociaal-democraten over de crisis en de weg omhoog
  Wilco Boom
  Diederik Samsom leidde de PvdA in 2012 naar een ongekend verkiezingsresultaat: 38 zetels! Op 15 maart 2017 leed de partij een historische nederlaag van 29 zetels. Nooit eerder verloor een partij in Nederland zo veel stemmen.Heeft de partij zich kapot geregeerd met de VVD? Is de nederlaag het gevolg van een sluipend proces dat zich al vele jaren geleden heeft ingezet en waarbij de PvdA langzamerhand een groot deel van haar aanhang is kwijtgeraakt aan de PVV, SP, GroenLinks, D66 en Denk? Is de Open Lees meer PvdA in de loop van de jaren het contact met "gewone mensen' verloren. Twintig overtuigde PvdA'ers uit alle geledingen van de partij laten in deze interviewbundel hun gemoed de vrije loop over de problemen. Onder hen Lodewijk Asscher, Diederik Samsom, Hans Spekman, Gerdi Verbeet, Frans Timmermans en Monika Sie. Typisch PvdA: de meningsverschillen zijn heel groot, maar niemand geeft de hoop op. Sluit Lees minder
  € 19,99
  Vandaag voor 23:00 uur besteld, morgen in huis
 3. Zeventig jaar zoeken naar het compromis
  Zeventig jaar zoeken naar het compromis | Parlementaire geschiedenis van Nederland deel II, 1946-2016
  B.H. van den Braak; J. Th.J. van den Berg
  Het Nederlandse parlement, de Tweede Kamer in het bijzonder, heeft sinds het nieuwe begin in 1946 steeds meebewogen met de gemoedsbewegingen in de natie: heen en weer tussen samenwerking en polarisatie, tussen vernieuwingsdrang en verlangen naar behoud.Al die zeventig jaren sinds 1946 was het parlement de centrale arena van een grote diversiteit aan politieke tegenstellingen en conflicten. Tegelijk vormde het de nationale marktplaats, waar de vele en diverse maatschappelijke belangen werden Open Lees meer gewogen, verhandeld en verruild, soms genegeerd. Zo nodig echter stelde het parlement zich ook in gesloten front teweer tegen pogingen zijn gezag te kleineren of beschadigen.Zeventig jaar zoeken naar het compromis is het verhaal van de Nederlandse naoorlogse democratie, waarin de wedstrijd zelden eindigde in overwinning of verlies maar meestal in breed aanvaarde remise.De parlementaire historici B.H. van den Braak en J.Th.J. van den Berg hebben met hun beschrijving van zeventig naoorlogse jaren van parlementaire geschiedenis het werk voortgezet dat Van den Berg samen met J.J. Vis was begonnen in De eerste honderdvijftig jaar. Sluit Lees minder
  € 55,-
  Vandaag voor 23:00 uur besteld, morgen in huis
 4. De eerste honderdvijftig jaar
  De eerste honderdvijftig jaar | Parlementaire geschiedenis van Nederland, 1796-1946
  J. Th. J. van den Berg; J.J. Vis
  De Nederlandse parlementaire geschiedenis begon op 1 maart 1796, met de bijeenkomst van de eerste democratisch gekozen Nationale Vergadering, die, in de woorden van haar eerste voorzitter Pieter Paulus, handelde `in het belang des geheelen Volks van Nederland. Deze eerste Nederlandse democratie moest weliswaar vanaf 1801 wijken voor steeds autocratischer regimes, maar Nederland zou toch de weg naar de democratie terugvinden, met als eerste grote stap de Grondwet van 1848. Vanaf de jaren tachtig Open Lees meer van de negentiende eeuw werden de Staten-Generaal, de Tweede Kamer voorop, steeds meer een echte vertegenwoordiging van het volk en drong het rumoer van de straat zich steeds intenser op aan de Nationale Vergadering op het Binnenhof, totdat het land in 1917 voor de tweede keer een democratie werd. De parlementaire historici J.Th.J. van den Berg en wijlen J.J. Vis hebben 150 jaar avonturen van de parlementariërs en hun duw- en trekwerk met koningen, agenten en ministers beschreven, met een bijzonder oog voor de eigen tradities van de Nederlandse politiek en voor de waarde van het politieke vakmanschap. Sluit Lees minder
  € 45,-
  Vandaag voor 23:00 uur besteld, morgen in huis
 5. Het volk spreekt
  Het volk spreekt | Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2017
  Centrum Voor Parlementaire Geschiedenis
  Dit jaar is het honderd jaar geleden dat het algemeen kiesrecht in Nederland werd ingevoerd. Burgers kregen een stem, maar voelden zich van meet af aan niet altijd gehoord. Dit Jaarboek staat in het teken van de vraag hoe 'het volk' in het verleden heeft geprobeerd bij de politiek in beeld te komen. Welke vormen van contact waren er tussen burgers en parlement? Welke voorstellingen bestonden er in de politiek van het volk? Tot welke wisselwerking leidde dat tussen burgers en parlement? Zoals Open Lees meer altijd met herinneringen aan onlangs overleden (oud-)politici, recensies, interviews en een overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen in het parlementaire jaar 2016-2017.Het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis is een samenwerkingsverband van de Radboud Universiteit Nijmegen en de Stichting Parlementaire Geschiedenis te Den Haag. Sluit Lees minder
  € 24,90
  Vandaag voor 23:00 uur besteld, morgen in huis
 6. De kinderen van Pim
  De kinderen van Pim
  Joost Vullings
  Na de moord op Pim Fortuyn in 2002 verloor de lpf, de politieke partij die begin deze eeuw hard op weg was de grootste van Nederland te worden, niet alleen haar naamgever maar ook haar grote blikvanger. Plots stonden alle camera's gericht op zijn politieke nazaten, zesentwintig lpf-Kamerleden die elkaar nauwelijks kenden. Verweesd, onervaren maar vol bravoure besloten ze het avontuur aan te gaan en mee te gaan regeren. Het bleek het startpunt van een turbulente politieke soap waar hoogoplopende Open Lees meer onderlinge ruzies uiteindelijk leidden tot de ondergang van de partij.Vijftien jaar na Fortuyns dood zocht Joost Vullings deze oud-lpf-Kamerleden op om terug te blikken op die roerige periode. Wat was er zo bijzonder aan Fortuyn? Wat ging er fout? Welke rol speelden de media?In De kinderen van Pim schetst Vullings een fraai beeld van de krachtige karakters van deze oud-Kamerleden. Hij brengt in kaart wat er is overgebleven van Fortuyns ideeën, wat de actuele zorgen van rechts Nederland zijn en hoe de oud-lpf'ers oordelen over Geert Wilders, de populistische erfopvolger van Fortuyn. Sluit Lees minder
  € 19,99
  Vandaag voor 23:00 uur besteld, morgen in huis
 7. Rafels aan de rechtsstaat
  Rafels aan de rechtsstaat | beeldvorming en tunnelvisie als hoeders van het recht
  Ferdinand Grapperhaus
  Beschouwingen over de ontwikkelingen in de Nederlandse samenleving en de rol van politiek en overheid daarbij. Volgens de Fragile States Index Score is Nederland een van de stabielste landen ter wereld. Toch lijkt het of de Nederlandse samenleving ontwricht raakt. Maatschappelijke verbanden vallen uit elkaar. Verschillen tussen bevolkingsgroepen worden groter. Kansen worden steeds minder gelijk verdeeld. De politiek versplintert. Na een zoektocht die onder meer langs Montesquieu, het Nieuwe Open Lees meer Testament en Paaseiland voert, beantwoordt Ferdinand Grapperhaus de vraag of er nog een toekomst is voor de Nederlandse rechtsstaat en samenleving. Sluit Lees minder
  € 16,99
  Vandaag voor 23:00 uur besteld, morgen in huis
 8. vk8nkbcbpzpb
  Kabinetsformaties 1977-2012
  Carla van Baalen
  Het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis geeft met dit boek een helder beeld van de achtergrond van het boeiendste en steeds controversiële onderdeel van het democratisch proces.00De kabinetsformatie is volgens velen de 'zwakke stee' in het Nederlandse staatsbestel. Nadat de kiezer zich heeft uitgesproken over de samenstelling van de Tweede Kamer begint de politieke elite achter gesloten deuren aan0de vorming van een kabinet, dat na een aantal weken of maanden aan de buitenwacht wordt Open Lees meer gepresenteerd op de trappen van Huis Ten Bosch. Dit voor veel burgers ondoorgrondelijke proces wordt door het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis verklaard aan de hand van de kabinetsformaties vanaf 1977. Sluit Lees minder
  € 36,50
  Vandaag voor 23:00 uur besteld, morgen in huis
 9. Overige publicaties - De Grondwet van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden van 1815
  De Grondwet van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden van 1815 | staatkundige en historische beschouwingen uit België en Nederland
  André Alen
  In 1815 werden de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden verenigd tot het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. In het kader van die vereniging kwam de Grondwet van 1815tot stand, dit jaar 200 jaar geleden. In samenwerking met de Algemene Afvaardiging van de Vlaamse Regeringin Nederland organiseerden de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten en het Montesquieu Instituut op 13 november 2015 eenc olloquium in Brussel. Deze bundel is een verzameling van de lezingen die Open Lees meer tijdens dit colloquium werden gegeven. 0Dit is een co-publicatie met uitgeverij die Keure - Professional Publishing. Sluit Lees minder
  € 51,-
  Vandaag voor 23:00 uur besteld, morgen in huis
 10. Coalitievorming
  Coalitievorming | een vergelijking tussen Duitsland en Nederland
  Peter Bootsma
  In Nederland en Duitsland werken partijen vanouds samen in een regeringscoalitie. In de naoorlogse periode verliep de coalitievorming in Duitsland zeer geordend, terwijl in Nederland keer op keer discussie losbarstte over de spelregels. Bondskanselier Willy Brandt en minister-president Joop den Uyl symboliseren de verschillende manier waarop regeringen in beide buurlanden tot stand komen: Den Uyl met zijn weidse armgebaren tegenover een sereen kijkende Brandt. Hoe komt het dat in Duitsland een Open Lees meer kabinet binnen enkele weken gevormd is, terwijl dit in Nederland vele maanden kan duren? Peter Bootsma laat dit aan de hand van vele historische voorbeelden op levendige wijze zien. Sluit Lees minder
  € 34,90
  Vandaag voor 23:00 uur besteld, morgen in huis