angle-double-up angle-double-down angle-right arrow-up

Politieke boeken top 10

 1. Boven de partijen
  Boven de partijen
  Gerry van der List
  Dick Dolman sprak graag over het hoogste democratische ambt. De voormalig voorzitter van de Tweede Kamer beschouwde het in goede banen leiden van het werk van de volksvertegenwoordiging als de mooiste functie in de politiek. Een functie die steeds zwaarder is geworden door de uitbreiding van de werkzaamheden van de Kamer, de politisering van het ambt, rumoerige parlementaire nieuwkomers en het vergrootglas van de media. Zoals een andere oud-voorzitter, Gerdi Verbeet, zegt: 'Het is Open Lees meer topsport.' Over deze politieke topsport is opmerkelijk weinig geschreven. Boven de partijen probeert in die lacune te voorzien. Het boek biedt, naast een historisch overzicht van de ontwikkeling van het voorzitterschap van de Tweede Kamer, portretten van de voorzitters na de oorlog. Zij zijn gebaseerd op uitvoerige interviews. Oud-voorzitters en huidig voorzitter Khadija Arib spreken openhartig over alle aspecten van het werk, zodat een goed beeld ontstaat van een, in de woorden van Verbeet, 'hondsmoeilijke baan'. Sluit Lees minder
  € 19,95
  Vandaag voor 23:00 uur besteld, morgen in huis
 2. Vrienden tegen wil en dank
  Vrienden tegen wil en dank. De lessen van het tweede kabinet-Rutte | De lessen van het tweede kabinet-Rutte
  Wilma Borgman, Max van Weezel
  Het tweede kabinet Rutte, een onwaarschijnlijke combinatie van de tegenpolen VVD en PvdA, werd tegen alle verwachtingen in het langst zittende sinds de oorlog. En midden in een financieel-economische crisis voerde het ook nog eens grote hervormingen door die geen regering daarvoor had aangedurfd: verhoging van de AOW-leeftijd, verlaging van de hypotheekrenteaftrek, vervanging van de basisbeurs door studieleningen en overheveling van de langdurige zorg naar de gemeenten.0De economie trok aan, Open Lees meer maar bij de verkiezingen kreeg de coalitie het lid op de neus: de VVD verloor 8 zetels en de PvdA maar liefst 29. Wat ging er mis? Wilma Borgman en Max van Weezel interviewden alle ministers en een groot aantal staatssecretarissen uit het kabinet-Rutte/Asscher, oppositiepolitici die met hen onderhandelden en wetenschappers die hun verrichtingen gadesloegen. Aan de hand daarvan schetsen ze het portret van een hecht team van harde werkers, dat bereid was persoonlijke en politieke offers te brengen omdat het land door de crisis moest worden geloodst. Ze rekenden erop daarvoor te worden beloond. Maar anno 2017 hadden de kiezers andere zorgen. Sluit Lees minder
  € 17,50
  Vandaag voor 23:00 uur besteld, morgen in huis
 3. Verloren vertrouwen
  Verloren vertrouwen | afgetreden ministers en staatssecretarissen 1967-2002
  Anne Bos
  Het ontslag van een minister of een staatssecretaris is meestal een persoonlijk drama en altijd een enerverende politieke gebeurtenis. Kabinetten zijn vaak broos en het heengaan van een bewindspersoon kan een wankel evenwicht definitief verstoren. Over de ministers en staatssecretarissen die sinds het einde van de Eerste Wereldoorlog hun ontslagbrief hebben geschreven, verschijnen dit najaar twee boeken: Gevallen op het Binnenhof over de periode 1918-1966 en Verloren vertrouwen over de jaren Open Lees meer 1967-2002. Tragiek en spanning wisselen elkaar af in deze studies, die rijk zijn aan nieuwe inzichten, opmerkelijke details en prachtige anekdotes. Anne Bos en Charlotte Brand zijn beiden verbonden aan het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis in Nijmegen. Sluit Lees minder
  € 29,90
  Vandaag voor 23:00 uur besteld, morgen in huis
 4. Mannen van Gods woord
  Mannen van Gods woord | De Staatkundig Gereformeerde Partij 1918-2018
  Verloren B.V.;Uitgeverij
  De Staatkundig Gereformeerde Partij, die in 2018 honderd jaar bestaat, is de oudste partij van Nederland. Deze orthodox-protestantse partij is ook een opvallende partij. Lange tijd wilden haar Kamerleden niet op tv optreden en tot 2006 konden vrouwen geen lid worden. De SGP is bovendien theocratisch: ze wil een regering op 'de grondslag van de in de Heilige Schrift geopenbaarde ordening Gods'. Past zo'n religieuze partij wel in de Nederlandse democratie? Ook al is de SGP een markante partij, ze Open Lees meer kreeg nooit veel aandacht totdat de partij nodig was als steun aan minderheidskabinetten van Mark Rutte. In dit boek laten onafhankelijke kenners van de SGP zien wat voor partij zij was en is. Ze beschrijven de veranderingen en de constanten en laten zien hoe binnen de partij wordt omgegaan met tegenstellingen. Het biedt een interessant beeld van deze oude, opvallende maar overwegend onbekende partij. Sluit Lees minder
  € 25,-
  Vandaag voor 23:00 uur besteld, morgen in huis
 5. Montesquieureeks 9 - Stratego, risk en scrabble 550
  Montesquieureeks 9 - Stratego, risk en scrabble | kabinetsformatie 2017 & Rutte III
  Aalt Willem Heringa en Jan Schinkelshoek
  In een vrije staat dient iedereen die in het bezit kan worden geacht van een vrije wil, zichzelf te besturen. De wetgevende macht zou dan ook bij het volk in zijn geheel moeten berusten. Maar aangezien zoiets in de grote staten een onmogelijkheid is en ook in kleine staten op veel bezwaren stuit, dient het volk vertegenwoordigers aan te stellen die alles moeten doen wat het volk zelf niet kan.Montesquieu, Over de geest van de wetten (1748)
  € 14,90
  Vandaag voor 23:00 uur besteld, morgen in huis
 6. Zeventig jaar zoeken naar het compromis
  Zeventig jaar zoeken naar het compromis | Parlementaire geschiedenis van Nederland deel II, 1946-2016
  B.H. van den Braak; J. Th.J. van den Berg
  Het Nederlandse parlement, de Tweede Kamer in het bijzonder, heeft sinds het nieuwe begin in 1946 steeds meebewogen met de gemoedsbewegingen in de natie: heen en weer tussen samenwerking en polarisatie, tussen vernieuwingsdrang en verlangen naar behoud.Al die zeventig jaren sinds 1946 was het parlement de centrale arena van een grote diversiteit aan politieke tegenstellingen en conflicten. Tegelijk vormde het de nationale marktplaats, waar de vele en diverse maatschappelijke belangen werden Open Lees meer gewogen, verhandeld en verruild, soms genegeerd. Zo nodig echter stelde het parlement zich ook in gesloten front teweer tegen pogingen zijn gezag te kleineren of beschadigen.Zeventig jaar zoeken naar het compromis is het verhaal van de Nederlandse naoorlogse democratie, waarin de wedstrijd zelden eindigde in overwinning of verlies maar meestal in breed aanvaarde remise.De parlementaire historici B.H. van den Braak en J.Th.J. van den Berg hebben met hun beschrijving van zeventig naoorlogse jaren van parlementaire geschiedenis het werk voortgezet dat Van den Berg samen met J.J. Vis was begonnen in De eerste honderdvijftig jaar. Sluit Lees minder
  € 55,-
  Vandaag voor 23:00 uur besteld, morgen in huis
 7. De eerste honderdvijftig jaar
  De eerste honderdvijftig jaar | Parlementaire geschiedenis van Nederland, 1796-1946
  J. Th. J. van den Berg; J.J. Vis
  De Nederlandse parlementaire geschiedenis begon op 1 maart 1796, met de bijeenkomst van de eerste democratisch gekozen Nationale Vergadering, die, in de woorden van haar eerste voorzitter Pieter Paulus, handelde `in het belang des geheelen Volks van Nederland. Deze eerste Nederlandse democratie moest weliswaar vanaf 1801 wijken voor steeds autocratischer regimes, maar Nederland zou toch de weg naar de democratie terugvinden, met als eerste grote stap de Grondwet van 1848. Vanaf de jaren tachtig Open Lees meer van de negentiende eeuw werden de Staten-Generaal, de Tweede Kamer voorop, steeds meer een echte vertegenwoordiging van het volk en drong het rumoer van de straat zich steeds intenser op aan de Nationale Vergadering op het Binnenhof, totdat het land in 1917 voor de tweede keer een democratie werd. De parlementaire historici J.Th.J. van den Berg en wijlen J.J. Vis hebben 150 jaar avonturen van de parlementariërs en hun duw- en trekwerk met koningen, agenten en ministers beschreven, met een bijzonder oog voor de eigen tradities van de Nederlandse politiek en voor de waarde van het politieke vakmanschap. Sluit Lees minder
  € 45,-
  Vandaag voor 23:00 uur besteld, morgen in huis
 8. De kinderen van Pim
  De kinderen van Pim
  Joost Vullings
  Na de moord op Pim Fortuyn in 2002 verloor de lpf, de politieke partij die begin deze eeuw hard op weg was de grootste van Nederland te worden, niet alleen haar naamgever maar ook haar grote blikvanger. Plots stonden alle camera's gericht op zijn politieke nazaten, zesentwintig lpf-Kamerleden die elkaar nauwelijks kenden. Verweesd, onervaren maar vol bravoure besloten ze het avontuur aan te gaan en mee te gaan regeren. Het bleek het startpunt van een turbulente politieke soap waar hoogoplopende Open Lees meer onderlinge ruzies uiteindelijk leidden tot de ondergang van de partij.Vijftien jaar na Fortuyns dood zocht Joost Vullings deze oud-lpf-Kamerleden op om terug te blikken op die roerige periode. Wat was er zo bijzonder aan Fortuyn? Wat ging er fout? Welke rol speelden de media?In De kinderen van Pim schetst Vullings een fraai beeld van de krachtige karakters van deze oud-Kamerleden. Hij brengt in kaart wat er is overgebleven van Fortuyns ideeën, wat de actuele zorgen van rechts Nederland zijn en hoe de oud-lpf'ers oordelen over Geert Wilders, de populistische erfopvolger van Fortuyn. Sluit Lees minder
  € 19,99
  Vandaag voor 23:00 uur besteld, morgen in huis
 9. vk8nkbcbpzpb
  Kabinetsformaties 1977-2012
  Carla van Baalen
  Het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis geeft met dit boek een helder beeld van de achtergrond van het boeiendste en steeds controversiële onderdeel van het democratisch proces.00De kabinetsformatie is volgens velen de 'zwakke stee' in het Nederlandse staatsbestel. Nadat de kiezer zich heeft uitgesproken over de samenstelling van de Tweede Kamer begint de politieke elite achter gesloten deuren aan0de vorming van een kabinet, dat na een aantal weken of maanden aan de buitenwacht wordt Open Lees meer gepresenteerd op de trappen van Huis Ten Bosch. Dit voor veel burgers ondoorgrondelijke proces wordt door het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis verklaard aan de hand van de kabinetsformaties vanaf 1977. Sluit Lees minder
  € 36,50
  Vandaag voor 23:00 uur besteld, morgen in huis
 10. Overige publicaties - De Grondwet van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden van 1815
  De Grondwet van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden van 1815 | staatkundige en historische beschouwingen uit België en Nederland
  André Alen
  In 1815 werden de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden verenigd tot het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. In het kader van die vereniging kwam de Grondwet van 1815tot stand, dit jaar 200 jaar geleden. In samenwerking met de Algemene Afvaardiging van de Vlaamse Regeringin Nederland organiseerden de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten en het Montesquieu Instituut op 13 november 2015 eenc olloquium in Brussel. Deze bundel is een verzameling van de lezingen die Open Lees meer tijdens dit colloquium werden gegeven. 0Dit is een co-publicatie met uitgeverij die Keure - Professional Publishing. Sluit Lees minder
  € 51,-
  Vandaag voor 23:00 uur besteld, morgen in huis