angle-double-up angle-double-down angle-right arrow-up

Politieke boeken top 10

 1. Voorzijde Bundel Wilders Gewogen
  Wilders gewogen | 15 jaar reuring in de Nederlandse politiek
  Gerrit Voerman en Koen Vossen
  Nadat Geert Wilders in september 2004 uit de VVD-fractie was gestapt, slaagde hij er lange tijd in om met zijn Partij voor de Vrijheid het politieke debat te domineren. Als erfgenaam van Pim Fortuyn vertolkte hij de stem van kiezers die zich zorgen maken over immigratie, islam, het afbrokkelen van de Nederlandse identiteit en de staat van de democratie.Met zijn eigenzinnige, onvoorspelbare en dwarse optreden verraste Wilders dikwijls zowel vriend als vijand. Als gedoogpartner van het eerste Open Lees meer kabinet-Rutte verspeelde hij een machtspositie door plots zijn steun in te trekken. Meermaals werd zijn politieke einde voorspeld, maar meermaals ook leek hij, afgaande op de peilingen, de macht voor het grijpen te hebben.Met de opkomst van Thierry Baudet en het Forum voor Democratie is een nieuw hoofdstuk begonnen in de geschiedenis van de PVV: Wilders is het monopolie op de rechterflank kwijtgeraakt. Wat nu? Sluit Lees minder
  € 25,-
 2. Liberale lessen
  Liberale lessen | Macht en onmacht van de VVD
  Gerry van der List
  In 2009 scoorde de VVD dramatisch slecht in de peilingen en leek het einde van de politieke loopbaan van de leider in zicht. Een jaar later mocht deze Mark Rutte zich de eerste liberale premier sinds een eeuw noemen. Gerry van der List beschrijft op basis van vele gesprekken, reportages, archiefonderzoek en persoonlijke impressies de opmerkelijke opmars van de VVD, die zich snel ontwikkelde tot een goed geoliede campagnemachine met een grote bestuurlijke macht.Uiteraard gaat Liberale lessen ook Open Lees meer in op de schaduwzijden van het succes: de talrijke integriteitsproblemen, het verstommen van het interne debat, de verbleking van het liberale profiel door bestuurlijk opportunisme. Zo ontstaat een uiterst levendig beeld van de kracht en zwaktes van de partij die al bijna een decennium de Nederlandse politiek domineert.Gerry van der List is redacteur van Elsevier Weekblad. Hij werkte bij de Teldersstichting, het wetenschappelijke bureau van de VVD, en promoveerde op een studie over de partij, De macht van het idee. Sluit Lees minder
  € 21,99
 3. Montesquieureeks - Groot onderhoud of kruimelwerk
  Montesquieureeks 13 - Groot onderhoud of kruimelwerk | Ongevraagd commentaar op de aanbevelingen van de Staatscommissie Parlementair Stelsel
  Boom Juridische uitgevers
  Heeft de Nederlandse democratie en rechtsstaat groot, achterstallig onderhoud nodig, of blijft het beperkt tot kruimelwerk? Zorgt het advies van Staatscommissie Remkes voor te hoge constitutionele verwachtingen? Dit zijn de vragen die centraal staat in de nieuwste bundel van het Montesquieu Instituut. Eind 2018 concludeerde de Staatscommissie Parlementair Stelsel in haar rapport dat de democratie en rechtsstaat in Nederland onder druk staan en versterking nodig hebben. Vanuit het Montesquieu Open Lees meer Instituut wordt nu op het rapport gereageerd aan de hand van een reeks beschouwingen van deskundigen over de aanbevelingen van de Staatscommissie. De bundel gaat in op verschillende onderwerpen uit het advies van de Staatscommissie, zoals de kabinetsformatie, de positie van de Eerste Kamer, regionale vertegenwoordiging en parlementaire representativiteit en een bindend correctief referendum. Eindredacteuren Jan Schinkelshoek en Aalt Willem Heringa concluderen dat de aanbevelingen van de Staatscommissie te hoog gegrepen zijn en niet erg haalbare voorstellen bevat. Afgezien van het belang van het rapport – namelijk dat het de waarden van het parlementaire stelsel heeft kunnen bevatten en herbevestigen – moet er dan ook niet te veel verwacht worden van de implementatie en het effect van deze aanbevelingen. Sluit Lees minder
  € 19,90
 4. "Majesteit, U kent het werkelijke leven niet'
  'Majesteit, U kent het werkelijke leven niet' | De oorlogsdagboeken van minister van Buitenlandse Zaken mr. E.N. van Kleffens
  Michael Riemens
  Eelco Nicolaas van Kleffens geldt als een van de belangrijkste en invloedrijksteNederlandse ministers van Buitenlandse Zaken (1939-1946) uit detwintigste eeuw. In Majesteit, U kent het werkelijke leven niet worden de vijfdagboeken die Van Kleffens tijdens de Tweede Wereldoorlog bijhield voorhet eerst integraal uitgegeven. Tezamen vormen ze een unieke bron voorde Nederlandse monarchie en de oorlogskabinetten in ballingschap teLonden.In de dagboeken is één van de zeer schaarse vertrouwelingen van Open Lees meer koninginWilhelmina aan het woord. Van Kleffens' beschrijvingen van haarzwak- en onzekerheden en stemmingswisselingen wijken nogal af van hetgangbare beeld van de "Moeder van het Verzet'. In opdracht van Wilhelminatrad hij op in enkele uiterst delicate en explosieve kwesties. Dedagboeken leveren ook nieuwe inzichten op over de Nederlandse buitenlands-politieke en diplomatieke geschiedenis uit de oorlogsjaren. Vooralde beschrijvingen van de besprekingen met de Amerikaanse presidentRoosevelt en leden van zijn regering zijn interessant vanuit het perspectiefvan een kleine(re) staat die zichzelf niet onbelangrijk vond. Ten slottegeven de dagboeken nieuwe informatie over het Londense bannelingenmilieu,Engelandvaarders, de dingen van alledag en het oorlogsnieuws. Sluit Lees minder
  € 29,95
 5. Strijd! De vrouwenkiesrechtbeweging in Nederland, 1882-1922
  Strijd! | De vrouwenkiesrechtbeweging in Nederland, 1882-1922
  Mineke Bosch
  De strijd om het vrouwenkiesrecht in Nederland begon in 1882 toen enkele vrijdenksters het ontbreken van vrouwenkiesrecht ter discussie stelden en Aletta Jacobs tevergeefs probeerde te gaan stemmen. Na de Grondwetswijziging van 1887 die vrouwen expliciet van het kiesrecht uitsloot, kwam de beweging onder leiding van Wilhelmina Drucker op stoom. In 1894 werd de Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht opgericht, die via talloze afdelingen tot in de kleinste gehuchten uitgroeide tot een moderne Open Lees meer massabeweging. Daarmee veranderde ook haar propagandistische werkwijze: van het organiseren van lezingen en het schriftelijk verspreiden van het gedachtegoed tot het houden van steeds indrukwekkender betogingen. Hoe massaal de beweging werd, blijkt uit het Volkspetitionnement voor Vrouwenkiesrecht dat bijna 170.000 handtekeningen opleverde. Dit fascinerende en vlot geschreven overzichtswerk van de veertig jaar durende strijd bevat naast geïllustreerde teksthoofdstukken ook zelfstandige beeldessays met foto's en politieke prenten, vaandels, geschilderde portretten en propagandaposters die parallelle verhalen vertellen. Sluit Lees minder
  € 35,-
 6. Van campagne tot compromis | Collegevorming in Nederlandse gemeenten, 2010-2018
  Joop van den Berg, Joan Smithuis
  De formatie van colleges van burgemeester en wethouders verloopt anders dan die van een nationaal kabinet. Persoonlijke voorkeur en afkeer spelen een grotere rol, en tegelijk wordt er pragmatischer omgesprongen met de tegenstelling tussen traditionele en populistische partijen. Dat komt doordat men gewend is geraakt aan het bestaan van lokale partijen en hun aloude rivaliteit met de nationale partijen. Bovendien gaat de collegevorming er in grote steden anders aan toe dan in de kleinere Open Lees meer gemeenten.Dit boek laat niet alleen de vindingrijkheid van (in)formateurs en onderhandelaars zien, maar ook de valkuilen waarin zij terecht kunnen komen. Het is een praktische handleiding voor toekomstige gemeenteraadsleden en daarnaast een waardevolle informatiebron voor iedereen die is geïnteresseerd in politiek. Sluit Lees minder
  € 24,90
 7. Groter denken kleiner doen
  Groter denken, kleiner doen
  Herman Tjeenk Willink
  Het gaat goed met Nederland. De economie groeit, de werkloosheid daalt, de financiën lijken op orde. Gaat het (dus) ook goed met onze democratische rechtsstaat? Bij Herman Tjeenk Willink, voormalig voorzitter van de Eerste Kamer en oud-vicepresident van de Raad van State, rijst steeds vaker de angstige vraag: hoe stevig zijn onze instituties als het er echt om gaat spannen? Hoe 'Heldhaftig, Vastberaden en Barmhartig' zijn wij, burgers, als medeburgers buiten de maatschappelijke orde worden Open Lees meer verklaard? Wat blijft er van de democratische rechtsstaat over als feiten en waarden het afleggen tegen beelden en sentimenten? In de afgelopen veertig jaar heeft Herman Tjeenk Willink zich in al zijn functies ontpopt als een onvermoeibaar verdediger van de democratische rechtsstaat en geharnast tegenstander van de overheid als bedrijf. De ontwikkelingen van de laatste jaren en zijn vele gesprekken, vooral met professionals op de werkvloer, rechters en betrokken burgers, hebben hem ertoe verleid zijn gedachten opnieuw tegen het licht te houden. 'Groter denken, kleiner doen' is een even noodzakelijk als verrassend antwoord op de problemen en uitdagingen van onze tijd. Sluit Lees minder
  € 15,-
 8. Verloren vertrouwen
  Verloren vertrouwen | Afgetreden ministers en staatssecretarissen 1967-2002
  Anne Bos
  Het ontslag van een minister of een staatssecretaris is meestal een persoonlijk drama en altijd een enerverende politieke gebeurtenis. Kabinetten zijn vaak broos en het heengaan van een bewindspersoon kan een wankel evenwicht definitief verstoren. Over de ministers en staatssecretarissen die sinds het einde van de Eerste Wereldoorlog hun ontslagbrief hebben geschreven, verschijnen dit najaar twee boeken: Gevallen op het Binnenhof over de periode 1918-1966 en Verloren vertrouwen over de jaren Open Lees meer 1967-2002. Tragiek en spanning wisselen elkaar af in deze studies, die rijk zijn aan nieuwe inzichten, opmerkelijke details en prachtige anekdotes. Anne Bos en Charlotte Brand zijn beiden verbonden aan het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis in Nijmegen. Sluit Lees minder
  € 32,50
 9. Zeventig jaar zoeken naar het compromis
  Zeventig jaar zoeken naar het compromis | Parlementaire geschiedenis van Nederland deel II, 1946-2016
  B.H. van den Braak; J. Th.J. van den Berg
  Het Nederlandse parlement, de Tweede Kamer in het bijzonder, heeft sinds het nieuwe begin in 1946 steeds meebewogen met de gemoedsbewegingen in de natie: heen en weer tussen samenwerking en polarisatie, tussen vernieuwingsdrang en verlangen naar behoud.Al die zeventig jaren sinds 1946 was het parlement de centrale arena van een grote diversiteit aan politieke tegenstellingen en conflicten. Tegelijk vormde het de nationale marktplaats, waar de vele en diverse maatschappelijke belangen werden Open Lees meer gewogen, verhandeld en verruild, soms genegeerd. Zo nodig echter stelde het parlement zich ook in gesloten front teweer tegen pogingen zijn gezag te kleineren of beschadigen.Zeventig jaar zoeken naar het compromis is het verhaal van de Nederlandse naoorlogse democratie, waarin de wedstrijd zelden eindigde in overwinning of verlies maar meestal in breed aanvaarde remise.De parlementaire historici B.H. van den Braak en J.Th.J. van den Berg hebben met hun beschrijving van zeventig naoorlogse jaren van parlementaire geschiedenis het werk voortgezet dat Van den Berg samen met J.J. Vis was begonnen in De eerste honderdvijftig jaar. Sluit Lees minder
  € 56,99
 10. De ongehoorde helft
  De ongehoorde helft | De eerste vrouwen op het politieke pluche
  Paul van der Steen
  'Als ik als Kamerlid mislukte, dan zouden de vrouwen het gedaan hebben', zei Suze Groeneweg over haar verantwoordelijkheid als eerste vrouwelijke parlementariër van Nederland. Politieke pioniers als zij voelden een last drukken. Het vergde moed om als eerste vrouw in een volksvertegenwoordiging, in een college van B en W of in een kabinet plaats te nemen. Ook omdat na de invoering van het algemeen kiesrecht de oude vooroordelen voortleefden. De eerste vrouwelijke minister mocht aan de slag op Open Lees meer een departement in de zachte sector. Drenthe kreeg als eerste een vrouwelijke commissaris van de koningin, want daar gebeurde toch niets. Het premierschap blijft tot op de dag van vandaag een exclusieve mannenzaak. 'De ongehoorde helft' portretteert de vrouwen die als eerste de vinger durfden op te steken, die zorgden dat de mannen met macht niet om hen heen konden of die om treurige redenen solliciteerden en daarmee geschiedenis schreven. Sluit Lees minder
  € 19,95