angle-double-up angle-double-down angle-right arrow-up

Politieke boeken top 10

 1. vk8nkbcbpzpb
  Kabinetsformaties 1977-2012
  Carla van Baalen
  Het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis geeft met dit boek een helder beeld van de achtergrond van het boeiendste en steeds controversiële onderdeel van het democratisch proces.00De kabinetsformatie is volgens velen de 'zwakke stee' in het Nederlandse staatsbestel. Nadat de kiezer zich heeft uitgesproken over de samenstelling van de Tweede Kamer begint de politieke elite achter gesloten deuren aan0de vorming van een kabinet, dat na een aantal weken of maanden aan de buitenwacht wordt Open Lees meer gepresenteerd op de trappen van Huis Ten Bosch. Dit voor veel burgers ondoorgrondelijke proces wordt door het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis verklaard aan de hand van de kabinetsformaties vanaf 1977. Sluit Lees minder
  € 34,90
  Vandaag voor 23:00 uur besteld, morgen in huis
 2. Coalitievorming
  Coalitievorming
  Peter Bootsma
  In Nederland en Duitsland werken partijen vanouds samen in een regeringscoalitie. In de naoorlogse periode verliep de coalitievorming in Duitsland zeer geordend, terwijl in Nederland keer op keer discussie losbarstte over de spelregels. Bondskanselier Willy Brandt en minister-president Joop den Uyl symboliseren de verschillende manier waarop regeringen in beide buurlanden tot stand komen: Den Uyl met zijn weidse armgebaren tegenover een sereen kijkende Brandt. Hoe komt het dat in Duitsland een Open Lees meer kabinet binnen enkele weken gevormd is, terwijl dit in Nederland vele maanden kan duren? Peter Bootsma laat dit aan de hand van vele historische voorbeelden op levendige wijze zien. Sluit Lees minder
  € 34,90
  Vandaag voor 23:00 uur besteld, morgen in huis
 3. De kinderen van Pim
  De kinderen van Pim
  Joost Vullings
  Na de moord op Pim Fortuyn in 2002 verloor de lpf, de politieke partij die begin deze eeuw hard op weg was de grootste van Nederland te worden, niet alleen haar naamgever maar ook haar grote blikvanger. Plots stonden alle camera's gericht op zijn politieke nazaten, zesentwintig lpf-Kamerleden die elkaar nauwelijks kenden. Verweesd, onervaren maar vol bravoure besloten ze het avontuur aan te gaan en mee te gaan regeren. Het bleek het startpunt van een turbulente politieke soap waar hoogoplopende Open Lees meer onderlinge ruzies uiteindelijk leidden tot de ondergang van de partij.Vijftien jaar na Fortuyns dood zocht Joost Vullings deze oud-lpf-Kamerleden op om terug te blikken op die roerige periode. Wat was er zo bijzonder aan Fortuyn? Wat ging er fout? Welke rol speelden de media?In De kinderen van Pim schetst Vullings een fraai beeld van de krachtige karakters van deze oud-Kamerleden. Hij brengt in kaart wat er is overgebleven van Fortuyns ideeën, wat de actuele zorgen van rechts Nederland zijn en hoe de oud-lpf'ers oordelen over Geert Wilders, de populistische erfopvolger van Fortuyn. Sluit Lees minder
  € 19,99
  Vandaag voor 23:00 uur besteld, morgen in huis
 4. Hare excellentie
  Hare excellentie | zestig jaar vrouwelijke ministers in Nederland
  Monique Leyenaar
  In de afgelopen zestig jaar hebben 33 vrouwelijke ministers mede het regeringsbeleid bepaald. Marga Klompé, de eerste vrouwelijke minister - van Maatschappelijk Werk, vindt in 1956 een bloemetje op tafel in de Trêveszaal. Jeanine Hennis, de laatste, leidt het departement van Defensie: met een rugzakje in plaats van een handtas, dat is makkelijker voor haar adjudant. Leidinggeven aan een departement, functioneren in de ministerraad, optreden in de Tweede en Eerste Kamer met de daarmee gepaard Open Lees meer gaande oppositie of zelfs aanslagen op het ego door moties van wantrouwen en treurnis, omgaan met de opdringerige media - het ministerschap is een eervolle, maar zware functie, soms leuk, soms vreselijk.De selectie van ministers is geen openbare aanbesteding waarbij eenduidige criteria worden gehanteerd. In hoeverre speelt sekse nog een rol in de benoemingsprocedure en later in het uitoefenen van deze topbaan? Monique Leyenaar beschrijft en analyseert op basis van eigen interviews met de vrouwelijke ministers, krantenartikelen en (auto)biografieën tal van aspecten van het ministerschap. Hare Excellentie levert een fascinerend kijkje achter de schermen van zestig jaar Nederlandse politiek op het hoogste niveau. Sluit Lees minder
  € 19,95
  Vandaag voor 23:00 uur besteld, morgen in huis
 5. Overige publicaties - De Grondwet van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden van 1815
  De Grondwet van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden van 1815 | staatkundige en historische beschouwingen uit België en Nederland
  André Alen (1950-) (ISNI 0000 0001 1444 3433)
  In 1815 werden de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden verenigd tot het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. In het kader van die vereniging kwam de Grondwet van 1815tot stand, dit jaar 200 jaar geleden. In samenwerking met de Algemene Afvaardiging van de Vlaamse Regeringin Nederland organiseerden de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten en het Montesquieu Instituut op 13 november 2015 eenc olloquium in Brussel. Deze bundel is een verzameling van de lezingen die Open Lees meer tijdens dit colloquium werden gegeven. 0Dit is een co-publicatie met uitgeverij die Keure - Professional Publishing. Sluit Lees minder
  € 49,-
  Vandaag voor 23:00 uur besteld, morgen in huis
 6. Een doodgewoon kabinet
  Een doodgewoon kabinet | acht jaar Paars 1994-2002
  Klaartje Peters
  Bijna een eeuw lang waren Nederlandse coalitieregeringen afhankelijk van de medewerking van christelijke partijen. In 1994 bleek dat het anders kon. Dat jaar vormden PvdA, VVD en D66 het eerste paarse kabinet, onder leiding van minister-president Kok. Het was een bijzonder moment, al sprak Kok over "een doodgewoon kabinet". Zijn eerste kabinet was in veel opzichten zeer succesvol, maar de euforie verdween tijdens Paars II. Mede door Pim Fortuyn kreeg Paars een negatieve klank, en de val van het Open Lees meer kabinet in april 2002 leidde tot een dramatisch einde van acht jaar Paars. Dit boek beschrijft hoe de paarse coalitie functioneerde. Uitgangspunt zijn de verhalen van de betrokken politici: Kok, Bolkestein, Dijkstal, Borst en vele anderen. Hierdoor ontstaat een prachtig portret van twee kabinetten die een bijzondere periode vormden in de politieke geschiedenis van Nederland. Over de auteur(s): Klaartje Peters (1969) schrijft over politiek en bestuur. Van haar hand verscheen eerder bij Uitgeverij Boom Verdeelde macht (1999), en Het opgeblazen bestuur (2007) over het Nederlandse provinciebestuur, dat flink veel stof deed opwaaien. Sluit Lees minder
  € 19,90
  Vandaag voor 23:00 uur besteld, morgen in huis
 7. Veelzijdig in deeltijd - 200 jaar Eerste kamer
  Veelzijdig in deeltijd - 200 jaar Eerste kamer | tweehonderd jaar Eerste kamer
  Corné Boerman;Stephan de Vos
  De Eerste Kamer is een veelbesproken, maar voor een breed publiek weinig bekend instituut. Dit jubileumboek, Veelzijdig in deeltijd, brengt daarom ter gelegenheid van het 200-jarig bestaan van de Eerste Kamer het werk van dit parlementaire huis en zijn leden in beeld. Het boek beschrijft met name de ontwikkelingen van de laatste 25 jaar en sluit daarmee aan bij een eerder jubileumboek dat in 1990 verscheen bij het 175-jarig bestaan van de Eerste Kamer. Veelzijdig in deeltijd is geschreven door Open Lees meer de medewerkers van Griffie van de Eerste Kamer. Sluit Lees minder
  € 9,50
  Vandaag voor 23:00 uur besteld, morgen in huis
 8. Zeventig jaar Partij van de Arbeid
  Zeventig jaar Partij van de Arbeid
  Gerrit Voerman
  De PvdA is sinds haar oprichting in 1946 het sociaaldemocratisch gezicht van de Nederlandse politiek, en lange tijd veruit de grootste progres­sieve partij. Zij speelde een belangrijke rol bij de vormgeving van de verzorgingsstaat, liep voorop in de hervormingspolitiek van de jaren zeventig en was een van de spelbepalers van de paarse politiek in de jaren negentig. Maar met het schuiven van de politieke krachtsverhoudingen in Nederland staat de positie van de PvdA als volkspartij en haar Open Lees meer dominantie ‘op links’ op de tocht. Een keur van politieke deskundigen analyseert in dit boek de vele factoren die met deze ontwikkelingen te maken hebben. Aan bod komen onder andere de veranderende positie en opvattingen van de partijleden, de (on)voorspelbaarheid van het electoraat, de wederwaardigheden van het wethouderssocialisme, ‘Europa’ en de lotgevallen van de zusterpartijen. Hiermee vormt het boek een actuele beschouwing van de kwesties die onlosmakelijk zijn verbonden met de PvdA en haar toekomst. Over de auteur(s): Frans Becker was adjunct­directeur van de Wiardi Beckman Stichting. Gerrit Voerman is directeur van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (DNPP) van de Rijksuniversiteit Groningen. Sluit Lees minder
  € 24,90
  Vandaag voor 23:00 uur besteld, morgen in huis
 9. In dit huis
  In dit huis: Twee eeuwen Tweede Kamer | twee eeuwen Tweede Kamer
  Carla van Baalen, Remieg Aerts, Henk te Velde, Joris Oddens, Diederik Smit (Redactie)
  Geschiedenis van de Tweede Kamer van 1815 tot 2015. Prachtig uitgevoerd jubileumboek over het tweehonderdjarig bestaan van de Tweede Kamer met ruime aandacht voor actuele thema’s in de Nederlandse politiek. De Tweede Kamer, het kloppend hart van de Nederlandse democratie, bestaat tweehonderd jaar. In dit boek schetsen zestien gezaghebbende auteurs op toegankelijke wijze de ontwikkeling van deze volksvertegenwoordiging, vanaf de opening in 1815 tot de huidige direct gekozen Kamer.
  € 34,90
  Vandaag voor 23:00 uur besteld, morgen in huis
 10. Zonder Koningin
  Zonder Koningin | het officiële evaluatierapport over de formatie van 2012
  Paul Bovend'Eert, Carla van Baalen
  Zonder koningin Koningin Beatrix had het nakijken in 2012. Het was de eerste formatie zonder regisserende rol van het staatshoofd. De leiding lag geheel bij de Tweede Kamer, met als resultaat het tweede kabinet-Rutte. In Zonder koningin vertellen drie experts nauwgezet hoe de 'formatie zonder koningin' is verlopen. En geven ze nuttige adviezen hoe het voortaan beter kan. Het ligt niet voor de hand om bij een volgende formatie weer de hulp van de Koning in te roepen. En het ligt al helemaal niet Open Lees meer voor de hand zijn hulp in te roepen als de formatie door de Tweede Kamer mislukt. Juist in zo'n politieke rol mag de Koning, die boven de partijen hoort te staan, niet worden gebracht. Sluit Lees minder
  € 14,95
  Vandaag voor 23:00 uur besteld, morgen in huis