angle-double-up angle-double-down angle-right arrow-up

Politieke boeken top 10

 1. Dat gezegd hebbend …
  Dat gezegd hebbend ... | taal in politiek Den Haag na 1950
  Siemon Reker
  Dat gezegd hebbend... leidt u door zeventig jaar politiek taalgebruik in Nederland. Van Ammehoela, Bietenbrug, Correct Nederlands, Door de pomp, Een grote broek aantrekken tot Niets nada nakkes en honderden woorden en uitdrukkingen meer. Met bronvermeldingen verklaard en toegelicht op grond van hun voorkomen in de Handelingen of op persconferenties. Wie bladert door Dat gezegd hebbend... zal ontdekken dat het Binnenhofs gevarieerd is. Zo zal een Kamerlid uit de oppositie in het algemeen andere Open Lees meer bewoordingen gebruiken dan een lid van de coalitie, een confessioneel politicus anders spreken dan iemand van de SP. Ruud Lubbers is na Mark Rutte de meest geciteerde politicus in Dat gezegd hebbend... Typerend uit zijn tijd zijn onder andere samenstellingen als Hangpuntenbrief, Knelpuntennota, Hobbelproblematiek, Kaasschaafmethode, Reikwijdte-regeling. Gefascineerd door taal besluit prof. dr. Siemon Reker na zijn emeritaat de hoorbare communicatie in de Haagse politiek onder de loep te nemen. Over dit Binnenhofs schrijft hij diverse blogs onder de titel nomeis en loopt hij onder meer een snuffelstage bij de zogenoemde Stenografische Dienst aan het Binnenhof. Het resultaat is dit boek vol woorden en uitdrukkingen die – al dan niet tijdelijk – verweven raakten met ons taalgebruik. Sluit Lees minder
  € 26,50
  Vandaag voor 23:00 uur besteld, morgen in huis
 2. Regio versus Randstad
  Regio versus Randstad | Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2018
  Centrum Voor Parlementaire Geschiedenis
  Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2018 belicht allerlei aspecten van regionalisme en heeft als titel 'Regio versus Randstad'. In het Jaarboek staan onder meer bijdragen over de gaswinningsdebatten, over het beleid om rijksdiensten te spreiden en over de discussies rond de Zeeuwse veren en de ontsluiting van Zeeuws-Vlaanderen. Verder zijn er artikelen over het Eerste Kamerdebat over de Wet orgaandonatie en over de kabinetsbesprekingen in 1998 over de Bosnische vluchtelingen. Daarnaast bevat Open Lees meer het boek de gebruikelijke boekbesprekingen, necologiën en een parlementaire kroniek. Sluit Lees minder
  € 22,50
  Vandaag voor 23:00 uur besteld, morgen in huis
 3. Groter denken kleiner doen
  Groter denken, kleiner doen
  Herman Tjeenk Willink
  Het gaat goed met Nederland. De economie groeit, de werkloosheid daalt, de financiën lijken op orde. Gaat het (dus) ook goed met onze democratische rechtsstaat? Bij Herman Tjeenk Willink, voormalig voorzitter van de Eerste Kamer en oud-vicepresident van de Raad van State, rijst steeds vaker de angstige vraag: hoe stevig zijn onze instituties als het er echt om gaat spannen? Hoe ?Heldhaftig, Vastberaden en Barmhartig? zijn wij, burgers, als medeburgers buiten de maatschappelijke orde worden Open Lees meer verklaard? Wat blijft er van de democratische rechtsstaat over als feiten en waarden het afleggen tegen beelden en sentimenten?0In de afgelopen veertig jaar heeft Herman Tjeenk Willink zich in al zijn functies ontpopt als een onvermoeibaar verdediger van de democratische rechtsstaat en geharnast tegenstander van de overheid als bedrijf. De ontwikkelingen van de laatste jaren en zijn vele gesprekken, vooral met professionals op de werkvloer, rechters en betrokken burgers, hebben hem ertoe verleid zijn gedachten opnieuw tegen het licht te houden. 'Groter denken, kleiner doen' is een even noodzakelijk als verrassend antwoord op de problemen en uitdagingen van onze tijd Sluit Lees minder
  € 15,-
  Vandaag voor 23:00 uur besteld, morgen in huis
 4. De conservatieve revolte
  De conservatieve revolte | een ideeëngeschiedenis van de Fortuyn-opstand
  Merijn Oudenampsen
  De Fortuyn-opstand vormt een belangrijk keerpunt in de Nederlandse politieke cultuur. Vaak is deze omslag beschreven als een opstand van de onderbuik. In dit nu al veelbesproken boek beschrijft Merijn Oudenampsen de revolte in de bovenkamer. Hij gaat op zoek naar de intellectuele bronnen van de Fortuyn-opstand. Boegbeelden als Frits Bolkestein, Pim Fortuyn, Ayaan Hirsi Ali en Geert Wilders beschrijft hij als voortrekkers van een bredere stroming: nieuwrechts. Deze term kwam in de Verenigde Open Lees meer Staten en Groot-Brittannië in omloop als benaming voor conservatieve bewegingen die in de jaren zestig ontstonden als reactie op nieuw links. De politieke omslag in Nederland, zo luidt de prikkelende stelling van De conservatieve revolte, is een verlate tegenhanger van de Anglo-Amerikaanse conservatieve ommekeer. Sluit Lees minder
  € 24,50
  Vandaag voor 23:00 uur besteld, morgen in huis
 5. Macht der gewoonte
  Macht der gewoonte | regels en rituelen in de Tweede Kamer na 1945
  Carla Hoetink
  De Tweede Kamer is net een klein koninkrijk, met eigen regels en routines, een eigen taal, eigen helden en eigen verhalen. Buitenstaanders, maar ook insiders blijven zich verbazen over de dwingende kracht die uitgaat van deze zo specifieke sociale omgeving. In dit boek ontleedt Carla Hoetink de politieke cultuur van de naoorlogse Tweede Kamer en laat zien hoe deze zich heeft ontwikkeld. Regels en rituelen sturen het dagelijks werken van de volksvertegenwoordigers in belangrijke mate en Open Lees meer beheersing van de procedures is voor elke politicus een belangrijk wapen. Op welke wijze doen zij hier hun voordeel mee, al dan niet ten koste van hun politieke tegenstanders? En waar komen die kenmerkende gewoontes en gedragspatronen vandaan, schijnbaar onveranderlijk, zelfs als de politiek eigenlijk best verandering wil? Het is beslist de moeite waard je eens in de Tweede Kamer te verdiepen, schreef Kamervoorzitter Anne Vondeling ooit. Want al heb je nog zo'n rijke fantasie, de werkelijkheid is beslist anders dan je gedroomd, gehoopt of vermoed hebt. Dit boek is verplichte kost voor iedereen die deze aansporing ter harte neemt Sluit Lees minder
  € 29,95
  Vandaag voor 23:00 uur besteld, morgen in huis
 6. Boven de partijen
  Boven de partijen
  Gerry van der List
  Dick Dolman sprak graag over het hoogste democratische ambt. De voormalig voorzitter van de Tweede Kamer beschouwde het in goede banen leiden van het werk van de volksvertegenwoordiging als de mooiste functie in de politiek. Een functie die steeds zwaarder is geworden door de uitbreiding van de werkzaamheden van de Kamer, de politisering van het ambt, rumoerige parlementaire nieuwkomers en het vergrootglas van de media. Zoals een andere oud-voorzitter, Gerdi Verbeet, zegt: 'Het is Open Lees meer topsport.' Over deze politieke topsport is opmerkelijk weinig geschreven. Boven de partijen probeert in die lacune te voorzien. Het boek biedt, naast een historisch overzicht van de ontwikkeling van het voorzitterschap van de Tweede Kamer, portretten van de voorzitters na de oorlog. Zij zijn gebaseerd op uitvoerige interviews. Oud-voorzitters en huidig voorzitter Khadija Arib spreken openhartig over alle aspecten van het werk, zodat een goed beeld ontstaat van een, in de woorden van Verbeet, 'hondsmoeilijke baan'. Sluit Lees minder
  € 19,95
  Vandaag voor 23:00 uur besteld, morgen in huis
 7. Verloren vertrouwen
  Verloren vertrouwen | afgetreden ministers en staatssecretarissen 1967-2002
  Anne Bos
  Het ontslag van een minister of een staatssecretaris is meestal een persoonlijk drama en altijd een enerverende politieke gebeurtenis. Kabinetten zijn vaak broos en het heengaan van een bewindspersoon kan een wankel evenwicht definitief verstoren. Over de ministers en staatssecretarissen die sinds het einde van de Eerste Wereldoorlog hun ontslagbrief hebben geschreven, verschijnen dit najaar twee boeken: Gevallen op het Binnenhof over de periode 1918-1966 en Verloren vertrouwen over de jaren Open Lees meer 1967-2002. Tragiek en spanning wisselen elkaar af in deze studies, die rijk zijn aan nieuwe inzichten, opmerkelijke details en prachtige anekdotes. Anne Bos en Charlotte Brand zijn beiden verbonden aan het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis in Nijmegen. Sluit Lees minder
  € 29,90
  Vandaag voor 23:00 uur besteld, morgen in huis
 8. Vrienden tegen wil en dank
  Vrienden tegen wil en dank. De lessen van het tweede kabinet-Rutte | De lessen van het tweede kabinet-Rutte
  Wilma Borgman, Max van Weezel
  Het tweede kabinet Rutte, een onwaarschijnlijke combinatie van de tegenpolen VVD en PvdA, werd tegen alle verwachtingen in het langst zittende sinds de oorlog. En midden in een financieel-economische crisis voerde het ook nog eens grote hervormingen door die geen regering daarvoor had aangedurfd: verhoging van de AOW-leeftijd, verlaging van de hypotheekrenteaftrek, vervanging van de basisbeurs door studieleningen en overheveling van de langdurige zorg naar de gemeenten.0De economie trok aan, Open Lees meer maar bij de verkiezingen kreeg de coalitie het lid op de neus: de VVD verloor 8 zetels en de PvdA maar liefst 29. Wat ging er mis? Wilma Borgman en Max van Weezel interviewden alle ministers en een groot aantal staatssecretarissen uit het kabinet-Rutte/Asscher, oppositiepolitici die met hen onderhandelden en wetenschappers die hun verrichtingen gadesloegen. Aan de hand daarvan schetsen ze het portret van een hecht team van harde werkers, dat bereid was persoonlijke en politieke offers te brengen omdat het land door de crisis moest worden geloodst. Ze rekenden erop daarvoor te worden beloond. Maar anno 2017 hadden de kiezers andere zorgen. Sluit Lees minder
  € 20,49
  Vandaag voor 23:00 uur besteld, morgen in huis
 9. Bundel 11 Een goede raad
  Montesquieureeks 11 - Een goede raad | Stand van de lokale democratie na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018
  Boom Juridische uitgevers
  De uitslag van de gemeenteraads­verkiezingen in maart 2018 liet een versplinterd beeld zien. De lokale partijen boekten met name winst. Het vormen van de nieuwe colleges van Burgemeester en Wethouders duurde gemiddeld langer dan voorheen. De periode 2018-2022 belooft voor de gemeenten een wel heel bijzondere te worden. In de elfde bundel van de Montesquieu-reeks, 'Een goede raad', komen verschillende onderwerpen met betrekking tot lokale democratie aan de orde. Zijn gemeenten voor alle nieuwe Open Lees meer taken en opgaven wel voldoende toegerust? Is regionale samenwerking een oplossing? Of toch maar beter samenvoeging en herindeling? Kan de gemeenteraad het aan? Sluit Lees minder
  € 14,90
  Vandaag voor 23:00 uur besteld, morgen in huis
 10. Zeventig jaar zoeken naar het compromis
  Zeventig jaar zoeken naar het compromis | Parlementaire geschiedenis van Nederland deel II, 1946-2016
  B.H. van den Braak; J. Th.J. van den Berg
  Het Nederlandse parlement, de Tweede Kamer in het bijzonder, heeft sinds het nieuwe begin in 1946 steeds meebewogen met de gemoedsbewegingen in de natie: heen en weer tussen samenwerking en polarisatie, tussen vernieuwingsdrang en verlangen naar behoud.Al die zeventig jaren sinds 1946 was het parlement de centrale arena van een grote diversiteit aan politieke tegenstellingen en conflicten. Tegelijk vormde het de nationale marktplaats, waar de vele en diverse maatschappelijke belangen werden Open Lees meer gewogen, verhandeld en verruild, soms genegeerd. Zo nodig echter stelde het parlement zich ook in gesloten front teweer tegen pogingen zijn gezag te kleineren of beschadigen.Zeventig jaar zoeken naar het compromis is het verhaal van de Nederlandse naoorlogse democratie, waarin de wedstrijd zelden eindigde in overwinning of verlies maar meestal in breed aanvaarde remise.De parlementaire historici B.H. van den Braak en J.Th.J. van den Berg hebben met hun beschrijving van zeventig naoorlogse jaren van parlementaire geschiedenis het werk voortgezet dat Van den Berg samen met J.J. Vis was begonnen in De eerste honderdvijftig jaar. Sluit Lees minder
  € 55,-
  Vandaag voor 23:00 uur besteld, morgen in huis