angle-double-up angle-double-down angle-right arrow-up

Politieke biografieën

 1. Een wonderbaarlijk politicus
  Een wonderbaarlijk politicus | Hans van Mierlo, 1931-2010
  Hubert Smeets
  Hans van Mierlo – de onzekere jongen uit een Brabantse patriciërsfamilie– kwam laat tot bloei. Pas toen hij na een moeizamerechtenstudie in het katholieke Nijmegen op 29-jarige leeftijdin Amsterdam ging wonen, vond hij, meevarend op de golf vanveranderingen in de jaren zestig, zijn plek: eerst als journalisten vanaf 1966 als partijleider van D66.Van Mierlo stond aan de wieg van twee van de bijzonderste regeringenvan de twintigste eeuw: het progressieve kabinet-DenUyl (1973-1977) en de paarse Open Lees meer kabinetten-Kok (1994-2002). Debelofte van een nieuw bestel wist hij nooit in te lossen. Staatkundigehervormingen kwamen niet van de grond. Het ideaalvan één progressieve volkspartij werd een desillusie. Maar al diejaren bleef de ongedisciplineerde libertijn met zijn intellectueleuitstraling de politieke tolk van Nederlanders die streefden naarindividuele vrijheid in een sociale rechtsstaat.Journalist en historicus Hubert Smeets, die als eerste Van Mierlo'sprivéarchieven mocht inzien, laat zien hoe politiek voor detwijfelaar Van Mierlo een intellectuele levenshouding was, geenkille machtsstrijd – al was hij niet vies van de macht. Een wonderbaarlijkpoliticus is het portret van een zoeker en een tobber,van een politicus die geen politicus was, maar Nederland welvormgaf. Sluit Lees minder
  € 39,99
 2. Mark Rutte
  Mark Rutte
  Petra de Koning
  Hét verhaal over Mark Rutte, hoe hij werd tot wie hij is.In 2006 won Mark Rutte de lijsttrekkersstrijd van de VVD maar nét van Rita Verdonk. In de partij bleven er daarna zoveel twijfels over hem dat hij in 2009 bijna door het hoofdbestuur naar huis werd gestuurd en in 2010 ook niet de officiële premierskandidaat mocht zijn van de VVD. Tien jaar later lijkt zijn positie onaantastbaar, en niet alleen in de VVD. In Mark Rutte laat NRC-journalist Petra de Koning zien wat hem maakte tot wie hij is, Open Lees meer hoe zijn manier van denken en doen zich ontwikkelde. En misschien ook wel vooral al die jaren hetzelfde bleef. Hoe kan het dat iemand die bekend kwam te staan als politicus-zonder-opvattingen, die met rechts en links regeerde, een rij van verkiezingsbeloften verbrak en grote politieke inschattingsfouten maakte, volgens opinieonderzoek in 2020 wordt gezien als de beste naoorlogse minister-president van Nederland? Mark Rutte gaat over een politiek leider die als scholier en student al op zoek was naar een rol voor zichzelf in de geschiedenis. Het is het verhaal dat mensen van dichtbij met hem meemaakten, op school en thuis, in de JOVD, op het Binnenhof, in Europa. En ook het verhaal dat voor een deel werd bedacht door campagnestrategen en andere VVD’ers die zich bleven afvragen of Rutte wel echt wist en snapte wat zijn eigen kiezers het allerbelangrijkste vonden. Mark Rutte laat een politicus zien die extreem kwaad kan zijn als hij de controle verliest. Die vertrouwelingen kwijtraakte en dus ook leegte om zich heen creëerde. Maar die ook elke zondag koffie dronk met de bejaarde moeder van een vriend, die in zijn appartement boven hem woonde en niet moeilijk deed toen er door het plafond heen stroop uit haar keuken op zijn Italiaanse pakken was gekomen. En haar voorstel weigerde om meer te gaan betalen aan huur. ‘Wat moet ik met dat geld?’ Sluit Lees minder
  € 20,-
 3. Hans Wiegel
  Hans Wiegel | De biografie
  Pieter Sijpersma
  In ‘Hans Wiegel’ beschrijft Pieter Sijpersma het roerige leven van een van de meest talentvolle én meest controversiële politici van na de Tweede Wereldoorlog: Hans Wiegel. Er zijn weinig politici die hun stempel zozeer op de vaderlandse politiek hebben gedrukt als hij. Zijn retorisch talent, zijn ‘gewonemensentaal’, zijn gevatheid, zijn vermogen om gecompliceerde onderwerpen tot hun essentie terug te brengen en zijn humor bezorgde Hans Wiegel al snel een grote aanhang. In 1967 kwam hij als Open Lees meer 25-jarige Gooise Amsterdammer de Kamer in, tot dan toe als jongste Kamerlid ooit. Ten tijde van het kabinet-Den Uyl profileerde hij zich als oppositieleider. Zijn finest hour als VVD-politicus beleefde hij in 1977, toen hij vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken werd (1977-1981). Tot veler verbazing verliet hij in 1982 op 41-jarige leeftijd de Haagse politiek en werd commissaris van de Koningin in Friesland. Sluit Lees minder
  € 39,99
 4. Abraham Kuyper
  Abraham Kuyper | Een biografie
  Jeroen Koch
  Abraham Kuyper (1837-1920) was een man met een opdracht. Als predikant, journalist, politicus en theoloog ijverde deze herboren christen voor de herkerstening van Nederland. Kuyper was oprichter van de Antirevolutionaire Partij, stichter van de Vrije Universiteit, grondlegger van de Gereformeerde Kerken in Nederland en hoofdredacteur van De Standaard, zijn eigen krant. Hiermee vormde hij zijn 'kleine luyden' om tot 'mannenbroeders', tot orthodox-protestantse strijders voor het ware geloof in een Open Lees meer vaderland dat bedreigd werd door revolutie: door liberalisme, evolutieleer, scepsis en Multatuli. Dit boek is de eerste omvattende biografie van Abraham Kuyper sinds 1938. Het accent ligt op Kuypers politieke werkzaamheden en intellectuele scheppingen. Jeroen Koch beschrijft en analyseert hoe 'Abraham de Geweldige', zoals de tekenaar Albert Hahn hem noemde, geprobeerd heeft het 'geloof der vaderen' voor de toekomst veilig te stellen. Maar over Kuypers werkwijze en over het resultaat van zijn inspanningen liepen de meningen uiteen. Sluit Lees minder
  € 44,90
 5. Wim Kok, een leven op eigen kracht. Deel I: Voor zijn mensen 1938-1994
  Wim Kok, een leven op eigen kracht. | Deel I: Voor zijn mensen 1938-1994.
  Marnix Krop
  Wim Kok stierf op 20 oktober 2018. Hij werd met eer overladen. Deze arbeiderszoon had het tot minister-president van alle Nederlanders gebracht, tot een nationaal en internationaal gelauwerd staatsman. Hij bracht de FNV tot stand. Hij was de man van het Akkoord van Wassenaar in 1982 en van het vormen van de "paarse' coalities. Ons land beleefde met Kok een periode van grote welvaart. En toch eindigde zijn regering in mineur: aftreden om Srebrenica, de dood van Pim Fortuyn, een monsternederlaag Open Lees meer van zijn PvdA, omstreden commissariaten.Marnix Krop beschrijft in dit eerste deel van zijn grote tweedelige biografie Wim Koks lange weg tot zijn moment van definitieve roem: een jeugd van eenvoud en hard werken in een Zuid-Hollandse polder; zijn leven in en voor de vakbeweging, 25 jaar lang; zijn opvolging van Joop den Uyl als leider van de PvdA. Ten slotte het kabinet-Lubbers/Kok: regeren tegen de wind in, het kwartje van Kok en de WAO-crisis. Ook zijn belangrijke bijdrage aan de geboorte van de euro. De wonderbaarlijke "verliesoverwinning' aan het einde van die rit, die de weg naar zijn premierschap effende. En de onbekende, verrassende actie die hij daarvoor moest ondernemen.De auteur voerde achttien gesprekken met Wim Kok, tot kort voor diens dood, en sprak ruim honderd getuigen. Uitgebreid archief- en literatuuronderzoek completeren dit boeiende beeld van een man die van ver kwam en heel ver is gekomen.Marnix Krop (1948), jurist en politicoloog, werkte onder andere op de ambassades in Parijs en Warschau en diende als Nederlands ambassadeur in Berlijn. Hij schrijft geregeld over vraagstukken van binnen- en buitenlandse politiek. In de jaren tachtig was hij adjunct-directeur van de Wiardi Beckman Stichting, het wetenschappelijk bureau van de PvdA. In 2014 publiceerde hij bij Prometheus zijn Hart van Europa. Hoe Duitsland ons uit de crisis voert en tegen welke prijs.Deel 2 van Wim Koks biografie wordt verwacht in 2022.Over Hart van Europa:"Lezenswaardig … Heldere, onmodieuze stellingname' **** (Sander van Walsum, de Volkskrant)"Belangwekkend boek … Verplichte Lectuur' (René Cuperus, Internationale Spectator)"Gewaagd vergezicht' (Michel Goudswaard, Het Financieele Dagblad)"Scherpzinnig waarnemer' (Rik Kuethe, Elsevier)"Verhelderend' (Johan Corthouts, De Morgen)"Een verademing … Hij heeft een verhaal te vertellen' (Paul Sars, Tijdschrift voor Geschiedenis) Sluit Lees minder
  € 34,99
 6. Jelle zal wel zien
  Jelle zal wel zien | Een eigenzinning leven tussen politiek en economie
  Jonne Harmsma
  Was Jelle Zijlstra inderdaad de guitige en vertrouwenwekkende figuur zoals Wim Kan hem bezong in "Jelle zal wel zien'? Zeker, maar evenzeer blijkt uit deze met vaart geschreven biografie dat de econoom uit het Friese Oosterbierum een sluwe politicus was die als premier en president van de Nederlandsche Bank een onuitwisbare indruk heeft nagelaten.Op basis van gedegen onderzoek in binnen- en buitenlandse archieven maakt Jonne Harmsma duidelijk dat Zijlstra als econoom een kraakheldere visie Open Lees meer ontwikkelde, zich in de politiek slim profileerde als expert en koppig bleef vasthouden aan zijn eigen gelijk. In conflicten, debat en discussie trok hij vaak aan het langste eind.Als redder des vaderlands namen Zijlstra's gezag en populariteit in de jaren zestig ongekende vormen aan. Als Bankpresident werd zijn blikveld daarna nog ruimer. Met gespeelde bescheidenheid bereikte de ambitieuze Zijlstra de top van de politieke en financiële wereld.Jonne Harmsma is geboren in Leeuwarden en werkte bij het Biografie Instituut van de Rijksuniversiteit Groningen. Hij was een van de redacteuren van de bundel The Biographical Turn en werkte bij het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis in Nijmegen."Met kracht wordt in deze biografie een eerlijk en tegelijkertijd nietsverhullend beeld geschetst. Harmsma ontmaskert, uitstekend gedocumenteerd, de levenslang door Zijlstra aangenomen houding van onwillige buitenstaander.'Nout Wellink, oud-president van de Nederlandsche Bank"Jelle Zijlstra was een briljant analyticus. Zijn leven, werk en betekenis zijn nu grondig geanalyseerd en beschreven door Jonne Harmsma. Dit vlot geschreven en uitstekend gedocumenteerde boek belicht alle facetten van deze erudiete Fries. Zijlstra opereerde met gezag en had impact. In deze biografie wordt op een indringende manier op zijn leven teruggeblikt. Van harte aanbevolen.'Jan Peter Balkenende, oud-premier Sluit Lees minder
  € 39,99
 7. Pierre Lardinois
  Pierre Lardinois. Een leven voor de landbouw | Een leven voor de landbouw
  Peter Bootsma
  Pierre Lardinois (1924-1987) was een invloedrijk politicus in de naoorlogse geschiedenis. Hij spande zich in voor de Europese integratie en stond mede aan de wieg van de intensieve landbouw zoals Nederland die vandaag de dag kent. Van 1952 tot 1977 was hij achtereenvolgens landbouwconsulent in Brabant, landbouwattaché in Londen, Kamerlid en Europarlementariër voor de KVP, minister van Landbouw, en Europees Landbouwcommissaris in Brussel. De laatste tien jaar van zijn werkzame leven was hij Open Lees meer voorzitter van de hoofddirectie van de Rabobank. Tegen de achtergrond van zijn katholieke afkomst levert deze biografie verrassende inzichten op over Lardinois en over de oorsprong van het huidige landbouwbeleid in Europa. Sluit Lees minder
  € 24,90
 8. De gedrevene
  De gedrevene | Joop den Uyl, 1919-1987
  Dik Verkuil
  Geen Nederlandse regeringsleider was zo vastbesloten zijn land maatschappelijk te hervormen als Joop den Uyl. Hij bruiste van de plannen, had briljante bondgenoten en leek economisch het tij mee te hebben. Maar de euforie duurde nog geen half jaar; toen sloeg de oliecrisis toe. De rest van zijn premierschap moest Den Uyl de ene na de andere onverwachte crisis bezweren, van kapingen en gijzelingen tot de Lockheed-affaire, en dit alles tegen de achtergrond van een wereldwijde recessie. Dik Open Lees meer Verkuil laat in deze biografie zien hoe Den Uyl zich van een gedreven en sociaal onhandige intellectueel ontwikkelde tot een charismatisch leider, die vergeefs tegen de stroom oproeide. Sluit Lees minder
  € 34,99
 9. thorbecke
  Thorbecke wil het | biografie van een staatsman
  Remieg Aerts
  Johan Rudolf Thorbecke (1798-1872) geldt als architect van de grondwet, de Nederlandse staatsinrichting en de parlementaire democratie. Hij wordt nog steeds aangeroepen in actuele politieke kwesties. Hij is de enige Nederlandse politicus met standbeelden in drie verschillende steden.Wie was Thorbecke? Als halve Duitser en lutheraan uit een berooide Zwolse familie maakte hij in zijn eerste vijftig jaar een wetenschappelijke carrière, als classicus, filosoof, historicus en jurist.Pas daarna ging Open Lees meer hij in de politiek. Van 1848 tot 1872 legde hij als grondwetgever, Tweede Kamerlid en premier van drie kabinetten zijn wil op aan de Nederlandse politiek. Hij brak de macht van het bestuurlijke ancien régime en opende de weg naar modernisering.Als compromisloze figuur tussen "karnemelkmannen' was hij de eerste politicus die het land in kampen van vereerders en haters verdeelde. "Populair is alleen hij, die met zijn volk de fouten deelt.'Hij gaf vorm aan de rechtsstaat, de parlementaire politiek, de constitutionele monarchie en de scheiding van kerk en staat. Hij richtte Nederland in.Voor zijn vrienden, vrouw en kinderen bleef hij altijd: Thorbecke. Maar zijn huwelijk met zijn "Madonnaatje' Adelheid Solger is een van de tederste romances van de negentiende eeuw geweest.Met de jaren is Thorbecke een mythische figuur geworden, een monument. In de eerste volledige biografie sinds jaren brengt Remieg Aerts deze intrigerende staatsman tot leven, in een breed panorama van de politiek, wetenschap en cultuur van de negentiende eeuw. Voor onze tijd bepaalt hij opnieuw de ware betekenis van THORBECKE. Sluit Lees minder
  € 49,99
 10. Ahmed Aboutaleb. Overal de eerste
  Ahmed Aboutaleb | Overal de eerste
  Elisa Hermanides en Ruben Koops
  Vanaf het moment dat Ahmed Aboutaleb als vijftienjarige jongen vanuit het Marokkaanse Rifgebergte verhuisde naar een Haagse achterstandswijk werkte hij keihard. Hij wilde Nederlands leren, goed meekomen op school, geld verdienen en carrière maken. De jonge man was ambitieus ? ambitieuzer dan zijn leeftijdsgenoten, met of zonder migratieachtergrond. Aboutalebs gedrevenheid maakte hem uiteindelijk een van de eerste spindoctors in Den Haag, de eerste Amsterdamse wethouder van Marokkaanse komaf, de Open Lees meer eerste Marokkaanse Nederlander in de regering en de eerste islamitische burgemeester van een grote Europese stad.0Zelf heeft Aboutaleb de afgelopen dertig jaar zijn verhaal in allerlei delen en varianten verteld. Deze biografie kijkt verder dan Aboutalebs eigen perspectief: Hermanides en Koops bieden inzicht in het karakter, de ontwikkeling en de omgeving van deze ambitieuze man. Hermanides en Koops vertellen het verhaal over Aboutalebs succes zonder de schaduwkanten ervan uit het oog te verliezen. Sluit Lees minder
  € 13,90