angle-double-up angle-double-down angle-right arrow-up

Politieke memoires

 1. Opstaan in het Lloyd Hotel
  Opstaan in het Lloyd Hotel
  Lodewijk Asscher
  "Van kroonprins tot recordverliezer", grapte hij afgelopen voorjaar zelf. Lodewijk Asscher. Spraakmakend wethouder van Amsterdam, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, vicepremier, partijleider van de PvdA. Asscher heeft alles meegemaakt in de politiek, van glorieuze opkomst tot boegbeeld in misschien wel de moeilijkste periode die zijn partij doormaakt. Ook in zijn privéleven kende hij tegenslag; begin dit jaar overleed zijn vader, telg uit de roemrijke Asscher-familie. In 'Opstaan in Open Lees meer het Lloyd Hotel' schrijft Lodewijk Asscher openhartig over zijn persoonlijke en politieke ervaringen. Hij schetst de dilemma's waarvoor hij zich geplaatst ziet en verbindt deze aan de drijfveren die hem tot een van de meest bevlogen politici van Nederland maken. Ook toont hij wat verliezen met hem deed. Een verademing in een tijd waarin politici zich meer als merk profileren dan als herauten van diep doorvoelde maatschappelijke overtuigingen. In dit boek, deels opgetekend in het voor hem belangrijke Amsterdamse Lloyd Hotel, laat Asscher alle hedendaagse dilemma's de revue passeren: vrijheid, werk, onderwijs, Europa, identiteit, moraal. Niet in politieke soundbites, maar vanuit persoonlijke ervaringen, in een stijl net zo beheerst en ontspannen als de samenleving die hij voor ogen ziet. Sluit Lees minder
  € 22,50
 2. Bouwen en bewaren
  Bouwen en bewaren
  Elco Brinkman
  Elco Brinkman bracht decennialang door op en rond het Haagse Binnenhof, "in het midden, op de brug tussen bestuur en politiek, tussen mensen en hun maatschappij, tussen verdienen en verdelen". Hij groeide op in het openbaar bestuur, maar drong aan op beperktere groei van de overheid, met meer eigen inbreng en verantwoordelijkheid van mensen zelf. Zijn verhalen over "genoeg van de staat" konden niet overal en altijd op instemming rekenen. Hoewel hij tegen revoluties was, schuwde hij de Open Lees meer weerbarstigheden bij veranderingen niet. Op allerlei plekken bij de overheid, in instellingen en bedrijven, zat hij vaak op de voorste rij, waar niet zelden de eerste en hardste klappen vielen. Ook in zijn persoonlijk leven liep niet altijd alles op rolletjes. In 'Bouwen en bewaren' vertelt Brinkman in beeldrijke woorden, ironisch, doordacht en openhartig over zijn rijk gevarieerde leven achter de schermen van de (on)macht. Sluit Lees minder
  € 34,99
 3. Waarnemer, adviseur, beslisser
  Waarnemer, adviseur, beslisser
  Uri Rosenthal
  "Wanneer ga je het allemaal opschrijven?' Na zijn indrukwekkende loopbaan kreeg Uri Rosenthal die vraag van verschillende kanten te horen. Rosenthal heeft het nu te boek gesteld. Hij beschrijft zijn jeugd in een door de oorlog getekend gezin en zijn studietijd in het turbulente Amsterdam van de jaren zestig. Daarna zijn werkzame leven met zijn ervaringen in de universitaire wereld en het tot dan toe onontgonnen terrein van onderzoek en advies bij rampen en crises. En ten slotte volgen zijn jaren Open Lees meer in de politiek, onder meer als steun aan Mark Rutte in diens uphill battle, als informateur en als minister van Buitenlandse Zaken. Waarnemer, adviseur, beslisser voert de lezer langs parallelle, maar ook kruisende wegen in de wetenschap, het crisisdomein en de politieke wereld. Beginnend als wetenschappelijk waarnemer, eindigde Rosenthal zijn carrière in een van de hot seats in de politieke arena. Uri Rosenthal (1945) is politicoloog en bestuurskundige. Hij was onder meer hoogleraar politicologie en bestuurskunde, oprichter van het COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement, VVD-fractievoorzitter in de Eerste Kamer en minister van Buitenlandse Zaken. Tegenwoordig is hij onder meer voorzitter van de Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI) en van het toezicht- en adviescollege voor veteranenzorg. Hij is een liefhebber van memoires en biografieën. Sluit Lees minder
  € 24,99
 4. Groeiend verzet
  Groeiend verzet
  Marianne Thieme
  28 oktober 2002, twaalf dagen na de val van het Kabinet Balkenende I. Het was koud, zonnig en droog. En er stond weinig wind. Dat viel op. Want aan de IJ-oevers van Amsterdam kan het vreselijk hard waaien. Ik kwam vijf minuten voor de deadline de Kamer van Koophandel binnengestormd. Fietsend uit Zuid, zojuist de oprichtingsakte van een nieuwe partij ondertekend: de Partij voor de Dieren."0In 'Groeiend verzet' doet Marianne Thieme verslag van de begintijd van het grootste ideologische Open Lees meer exportproduct uit de Nederlandse politiek. De redenen om de partij op te richten; de overeenkomsten met de negentiende-eeuwse vrouwenrechtenbeweging en andere emancipatiebewegingen; hoe het is om als activist in het parlement een totaal andere wijze van politiek te bedrijven en hoe je succesvol kunt zijn door vast te houden aan je idealen; en waarom zij ondanks felle tegenstand hoopvol is dat de nieuwe groene revolutie aanstaande is. Sluit Lees minder
  € 19,99
 5. Bordjes duiken
  Bordjes duiken. Ervaringen van een optimist | Ervaringen van een optimist
  Alexander Rinnooy Kan
  ‘Lang heb ik gedacht dat een beroep op ervaring als bron van gezag niet meer is dan een doorzichtige poging om jongeren buiten de deur te houden. Inmiddels ben ik er toch van overtuigd geraakt dat levenservaring als nuttig resultaat van vele kleine en grote belevenissen niet helemaal een verzinsel is.’ Zo opent de Alexander Rinnooy Kan de schets van zijn leven. Rinnooy Kan kent de Nederlandse circuits van macht en invloed van binnenuit en gaf ze jarenlang mede vorm. Het ontwikkelen en overdragen Open Lees meer van kennis heeft hem van jongs af aan als ideaal voor ogen gestaan. En dat is wat hij in dit klein memoriaal ook doet: aanstekelijk, intelligent en geestig deelt hij zijn vele ervaringen, en belijdt hij zijn liefde voor de kunst van het voorzitten en het onderhandelen, voor muziek en literatuur en voor reizen en koken. Bordjes duiken is een elegante zoektocht naar wat de jaren in de wereld van de wetenschap, het bedrijfsleven, de politiek en de cultuur hem hebben opgeleverd. Geen afstandelijke analyse, maar een openhartig persoonlijk verslag. Sluit Lees minder
  € 20,99
 6. Persoonlijke herinneringen
  Persoonlijke herinneringen
  Rudolphus Franciscus Marie Lubbers
  Hij was ondernemer, minister van Economische Zaken, Tweede Kamerlid, minister-president van drie kabinetten, Hoge Commissaris voor de vluchtelingen en minister van staat. Van 1982 tot 1994 leidde hij ons land op robuuste en oplossingsgerichte wijze door de crisisjaren. Maar wie is Ruud Lubbers eigenlijk?In Persoonlijke herinneringen maakt de voormalig premier van Nederland aan het eind van zijn leven de stand op. Voordat hij tot een slotsom komt, neemt Ruud Lubbers de lezer in vogelvlucht mee Open Lees meer door zijn leven. Dat doet hij op een reflectieve, poëtische, oprechte en dikwijls humoristische wijze.Intense herinneringen aan zijn ouders en grootouders, zijn katholieke jeugd en de oorlogsjaren passeren de revue, maar ook bespiegelingen over opgroeien en ouderdom, zijn politieke jaren in binnen- en buitenland, ontmoetingen met wereldleiders en gedachten over liefde en spiritualiteit.Hoe pak je dat aan, minister-president zijn? Is het leven maakbaar of valt het je toe? Hoe word je tot wie je bent? Hoe ga je om met veranderingen, met teleurstellingen, hoogte- en dieptepunten? Welke inzichten doe je onderweg op, waar verwonder je je over, wat moet je loslaten?De man die een onuitwisbare politieke rol speelde, de premier die Nederland tijdens de crisis van de jaren tachtig economisch boven water wist te houden, schroomt niet om openhartig te worstelen met de vraag: wie ben je als politicus? Maar vooral: wie ben je als mens?Persoonlijke herinneringen is een intiem en ontroerend zelfportret, een even boeiend als belangwekkend boek. Een laatste saluut. Sluit Lees minder
  € 19,99
 7. Die meneer is van ons...
  Die meneer is van ons... | Een rondgang langs de macht en onmacht van de sociaaldemocratie
  Bert Middel
  In 'Die meneer is van ons...' beschrijft en analyseert Bert Middel met ironie, relativering en (zelf)kritiek zijn rondgang langs de macht en onmacht van politiek en bestuur. Als 'een gewone jongen uit de Groningse Oosterparkbuurt, die mocht doorleren' raakte hij op jonge leeftijd verzeild in de lokale en landelijke Partij van de Arbeid. En daarmee in alle lagen van het openbaar bestuur.Hij ziet zichzelf als 'gezindheidssocialist', ofwel van een socialist van geboorte. Trouw aan de beginselen, Open Lees meer kritisch op de partij die deze op eigentijdse wijze probeert uit te dragen. Hij was amper twintig jaar toen Bert Middel voorzitter werd van de lokale PvdA in zijn geboortestad, destijds met drieduizend leden de grootste partijafdeling in het land. Binnen en namens zijn partij vervulde hij uiteenlopende functies: gemeenteraadslid in Assen, lijsttrekker bij de Statenverkiezingen in Drenthe en lid van zowel de Tweede Kamer als de Senaat. Daartussendoor had hij 'gewone banen' in het onderwijs, de wetenschap en de journalistiek. Na zijn afscheid van de actieve politiek werd hij burgemeester van Smallingerland (Drachten). Sinds 2012 is hij dijkgraaf van Waterschap Noorderzijlvest. Daarnaast is hij onder andere toezichthouder bij Lentis (GGZ Groningen) en voorzitter van de RvC van afvalbedrijf Area in Emmen. Bert Middel schreef verschillende boeken en was jarenlang columnist, onder meer in de Leeuwarder Courant. Dit boek verschijnt aan de vooravond van de provinciale verkiezingen. Sluit Lees minder
  € 24,50
 8. Bij het scheiden van de markt
  Bij het scheiden van de markt | Beschouwingen over politiek en samenleving
  Frits Bolkestein
  Frits Bolkestein drukte als politiek leider van de VVD en als Europees commissaris zijn stempel op de binnen- en buitenlandse politiek en werd een van de invloedrijkste Nederlandse politici van de afgelopen decennia. Hij werd op zijn minst even bekend als schrijver, essayist en spreker. 0'Bij het scheiden van de markt' bestaat uit een selectie beschouwingen die Bolkestein schreef tussen 2008 en 2018. Daarmee is dit boek een vervolg op 'Overmoed en onverstand', de beschouwingen van 2004?2008, dat Open Lees meer in 2008 verscheen. 0In zijn authentieke stijl schrijft Bolkestein over de huidige status van de grootmachten in de wereld, blikt hij terug op de jaren vijftig van de vorige eeuw en maakt hij de liberale thema?s van de Verlichting weer hoogst relevant. Daarnaast zet hij vraagtekens bij de Nederlandse migratiepolitiek, geeft hij zijn kijk op de rol van religie in de 21ste eeuw en biedt hij kritiek op het Amerikaanse rechtssysteem. Sluit Lees minder
  € 24,99
 9. Strijd rond de grote meren
  Strijd rond de grote meren
  Jan Pronk
  In 1994 werd een miljoen mensen vermoord in Rwanda. De genocide op Tutsi's schokte de wereld, maar niemand greep in, men keek toe. Pas later kwam de hulp op gang. Die ging niet naar de slachtoffers, maar naar 'het andere' Rwanda: de twee miljoen Hutu-vluchtelingen die naar de buurlanden waren getrokken uit vrees voor wraak. Zij bereidden zich voor op terugkeer om Rwanda gewapenderhand te bezetten.Maar dit was niet het enige conflict dat Centraal-Afrika teisterde. Tegelijkertijd woedden Open Lees meer burgeroorlogen in Zaïre, het latere Congo, en Burundi. De strijd duurde jaren en al die tijd hebben verschillende landen samen geprobeerd via politieke onderhandelingen, bemiddeling, humanitaire hulp, wederopbouw, ontwikkelingshulp en juridische assistentie de conflicten te verminderen. Helaas was er vaak te weinig hulp of kwam de hulp te laat. Nederland was intensief bij deze inspanningen betrokken. In dit boek beschrijft Jan Pronk de gebeurtenissen vanuit zijn persoonlijke ervaringen.AuteurJan Pronk (1940) was minister voor Ontwikkelingssamenwerking in de kabinetten Den Uyl, Lubbers III en Kok I en minister van VROM in het kabinet Kok II. Daarnaast was hij adjunctsecretaris-generaal van de UNCTAD, speciaal VN-gezant voor duurzame ontwikkeling en speciaal VN-gezant in Soedan. Daarnaast is hij als emeritus professor Theory and Practice of International Development verbonden aan het Institute for Social Studies in Den Haag. Sluit Lees minder
  € 24,50
 10. Zeven politieke levens
  Zeven politieke levens
  Frits Korthals Altes
  Frits Korthals Altes (1931) heeft een indrukwekkende staat van dienst in de Nederlandse politiek. In de veelbewogen jaren tachtig was hij minister van Justitie. Daarvoor en daarna was hij bestuurslid en voorzitter van de VVD, lid van de Tweede Kamer, lid en voorzitter van de Eerste Kamer en kabinetsinformateur. Nu is hij een van de weinige ministers van Staat die Nederland kent.Als minister had hij te maken met zaken die nog vers in het geheugen liggen: de geruchtmakende ontvoeringen van Toos Open Lees meer van der Valk, Heineken en Doderer, Valerie Albada Jelgersma en Gerrit Jan Heijn; de terreurdaden van RaRa; de dood van kraker Hans Kok; de Duitse oorlogsmisdadigers in de gevangenis van Breda. Als VVD-kopstuk, Kamerlid, informateur en minister van Staat was hij betrokken bij de groei van de VVD onder Wiegel, Nijpels, Bolkestein en Rutte en maakte hij alle politieke ontwikkelingen van de laatste zestig jaar van nabij mee. Korthals Altes beschrijft deze en andere onderwerpen en ontwikkelingen zoals een topadvocaat dat pleegt te doen: in de vorm van dossiers, scherp geformuleerd en goed gedocumenteerd. Voor wie belangstelling heeft voor de politieke geschiedenis is dit een onmisbaar document. Sluit Lees minder
  € 39,90