angle-double-up angle-double-down angle-right arrow-up

Politieke memoires

 1. Waarnemer, adviseur, beslisser
  Waarnemer, adviseur, beslisser
  Uri Rosenthal
  "Wanneer ga je het allemaal opschrijven?' Na zijn indrukwekkende loopbaan kreeg Uri Rosenthal die vraag van verschillende kanten te horen. Rosenthal heeft het nu te boek gesteld. Hij beschrijft zijn jeugd in een door de oorlog getekend gezin en zijn studietijd in het turbulente Amsterdam van de jaren zestig. Daarna zijn werkzame leven met zijn ervaringen in de universitaire wereld en het tot dan toe onontgonnen terrein van onderzoek en advies bij rampen en crises. En ten slotte volgen zijn jaren Open Lees meer in de politiek, onder meer als steun aan Mark Rutte in diens uphill battle, als informateur en als minister van Buitenlandse Zaken. Waarnemer, adviseur, beslisser voert de lezer langs parallelle, maar ook kruisende wegen in de wetenschap, het crisisdomein en de politieke wereld. Beginnend als wetenschappelijk waarnemer, eindigde Rosenthal zijn carrière in een van de hot seats in de politieke arena. Uri Rosenthal (1945) is politicoloog en bestuurskundige. Hij was onder meer hoogleraar politicologie en bestuurskunde, oprichter van het COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement, VVD-fractievoorzitter in de Eerste Kamer en minister van Buitenlandse Zaken. Tegenwoordig is hij onder meer voorzitter van de Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI) en van het toezicht- en adviescollege voor veteranenzorg. Hij is een liefhebber van memoires en biografieën. Sluit Lees minder
  € 24,99
  Vandaag voor 23:00 uur besteld, morgen in huis
 2. Bordjes duiken
  Bordjes duiken. Ervaringen van een optimist | Ervaringen van een optimist
  Alexander Rinnooy Kan
  ‘Lang heb ik gedacht dat een beroep op ervaring als bron van gezag niet meer is dan een doorzichtige poging om jongeren buiten de deur te houden. Inmiddels ben ik er toch van overtuigd geraakt dat levenservaring als nuttig resultaat van vele kleine en grote belevenissen niet helemaal een verzinsel is.’ Zo opent de Alexander Rinnooy Kan de schets van zijn leven. Rinnooy Kan kent de Nederlandse circuits van macht en invloed van binnenuit en gaf ze jarenlang mede vorm. Het ontwikkelen en overdragen Open Lees meer van kennis heeft hem van jongs af aan als ideaal voor ogen gestaan. En dat is wat hij in dit klein memoriaal ook doet: aanstekelijk, intelligent en geestig deelt hij zijn vele ervaringen, en belijdt hij zijn liefde voor de kunst van het voorzitten en het onderhandelen, voor muziek en literatuur en voor reizen en koken. Bordjes duiken is een elegante zoektocht naar wat de jaren in de wereld van de wetenschap, het bedrijfsleven, de politiek en de cultuur hem hebben opgeleverd. Geen afstandelijke analyse, maar een openhartig persoonlijk verslag. Sluit Lees minder
  € 20,99
  Vandaag voor 23:00 uur besteld, morgen in huis
 3. Persoonlijke herinneringen
  Persoonlijke herinneringen
  Rudolphus Franciscus Marie Lubbers
  Hij was ondernemer, minister van Economische Zaken, Tweede Kamerlid, minister-president van drie kabinetten, Hoge Commissaris voor de vluchtelingen en minister van staat. Van 1982 tot 1994 leidde hij ons land op robuuste en oplossingsgerichte wijze door de crisisjaren. Maar wie is Ruud Lubbers eigenlijk?In Persoonlijke herinneringen maakt de voormalig premier van Nederland aan het eind van zijn leven de stand op. Voordat hij tot een slotsom komt, neemt Ruud Lubbers de lezer in vogelvlucht mee Open Lees meer door zijn leven. Dat doet hij op een reflectieve, poëtische, oprechte en dikwijls humoristische wijze.Intense herinneringen aan zijn ouders en grootouders, zijn katholieke jeugd en de oorlogsjaren passeren de revue, maar ook bespiegelingen over opgroeien en ouderdom, zijn politieke jaren in binnen- en buitenland, ontmoetingen met wereldleiders en gedachten over liefde en spiritualiteit.Hoe pak je dat aan, minister-president zijn? Is het leven maakbaar of valt het je toe? Hoe word je tot wie je bent? Hoe ga je om met veranderingen, met teleurstellingen, hoogte- en dieptepunten? Welke inzichten doe je onderweg op, waar verwonder je je over, wat moet je loslaten?De man die een onuitwisbare politieke rol speelde, de premier die Nederland tijdens de crisis van de jaren tachtig economisch boven water wist te houden, schroomt niet om openhartig te worstelen met de vraag: wie ben je als politicus? Maar vooral: wie ben je als mens?Persoonlijke herinneringen is een intiem en ontroerend zelfportret, een even boeiend als belangwekkend boek. Een laatste saluut. Sluit Lees minder
  € 19,99
  Vandaag voor 23:00 uur besteld, morgen in huis
 4. Optimist in de politiek
  Optimist in de politiek
  Alexander Pechtold
  Levensrelaas van de D66-politicus waarin hij onder meer zijn visie geeft op actuele kwesties, onder meer het populisme, de klimaatverandering, de zorg en Europa.
  € 13,30
  Vandaag voor 23:00 uur besteld, morgen in huis
 5. Strijd rond de grote meren
  Strijd rond de grote meren
  Jan Pronk
  In 1994 werd een miljoen mensen vermoord in Rwanda. De genocide op Tutsi's schokte de wereld, maar niemand greep in, men keek toe. Pas later kwam de hulp op gang. Die ging niet naar de slachtoffers, maar naar 'het andere' Rwanda: de twee miljoen Hutu-vluchtelingen die naar de buurlanden waren getrokken uit vrees voor wraak. Zij bereidden zich voor op terugkeer om Rwanda gewapenderhand te bezetten.Maar dit was niet het enige conflict dat Centraal-Afrika teisterde. Tegelijkertijd woedden Open Lees meer burgeroorlogen in Zaïre, het latere Congo, en Burundi. De strijd duurde jaren en al die tijd hebben verschillende landen samen geprobeerd via politieke onderhandelingen, bemiddeling, humanitaire hulp, wederopbouw, ontwikkelingshulp en juridische assistentie de conflicten te verminderen. Helaas was er vaak te weinig hulp of kwam de hulp te laat. Nederland was intensief bij deze inspanningen betrokken. In dit boek beschrijft Jan Pronk de gebeurtenissen vanuit zijn persoonlijke ervaringen.AuteurJan Pronk (1940) was minister voor Ontwikkelingssamenwerking in de kabinetten Den Uyl, Lubbers III en Kok I en minister van VROM in het kabinet Kok II. Daarnaast was hij adjunctsecretaris-generaal van de UNCTAD, speciaal VN-gezant voor duurzame ontwikkeling en speciaal VN-gezant in Soedan. Daarnaast is hij als emeritus professor Theory and Practice of International Development verbonden aan het Institute for Social Studies in Den Haag. Sluit Lees minder
  € 24,50
  Vandaag voor 23:00 uur besteld, morgen in huis
 6. Het land achter de heuvels
  Het land achter de heuvels. Politiek als ambacht 1968-2018 | politiek als ambacht, 1968-2018
  Jacques Wallage
  'Dag ma, je spreekt met de staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen,' zei Jacques Wallage vlak na zijn beëdiging over de telefoon. In plaats van hem te feliciteren, waarschuwde zijn moeder hem voor antisemitische reacties. Het typeert de wereld waarin Wallage opgroeide, in een door de oorlog getekend joods ondernemersgezin.Via de mulo, hbs en een studie sociologie beklom Wallage de maatschappelijke ladder, was actief bij de Studentenvakbond en in de gemeentepolitiek. Met Joop den Uyl Open Lees meer deelde hij een zielsverwantschap. Tijdens een van zijn eerste debatten als Kamerlid siste Den Uyl hem in zijn oor dat hij de minister achter het spreekgestoelte keihard aan moest pakken. In de Kamer en als staatssecretaris streed hij voor meer gelijke kansen in het onderwijs. Over asielbeleid en de snelheid van de Europese integratie botste Wallage veelvuldig met VVD-leider Frits Bolkestein. Plooien die met een espressootje in een Haags restaurant wel weer werden gladgestreken, ook al bleven zij het over deze zaken fundamenteel oneens. In plaats van minister te worden in het tweede kabinet-Kok, keerde Wallage terug naar 'huis' en werd burgemeester van Groningen. In Het land achter de heuvels blikt Jacques Wallage kritisch terug op de keuzes die tijdens zijn carrière zijn gemaakt - houden die stand in een zich razendsnel veranderendewereld? Hoe om te gaan met populisme en vreemdelingenhaat? Zijn gedachten over het politieke ambacht zijn zelfkritisch en persoonlijk, onderzoekend en met een blik vooruit op het land achter de heuvels, een land dat zich richt op de menselijke maat. Sluit Lees minder
  € 29,99
  Vandaag voor 23:00 uur besteld, morgen in huis
 7. Zeven politieke levens
  Zeven politieke levens
  Frits Korthals Altes
  Frits Korthals Altes (1931) heeft een indrukwekkende staat van dienst in de Nederlandse politiek. In de veelbewogen jaren tachtig was hij minister van Justitie. Daarvoor en daarna was hij bestuurslid en voorzitter van de VVD, lid van de Tweede Kamer, lid en voorzitter van de Eerste Kamer en kabinetsinformateur. Nu is hij een van de weinige ministers van Staat die Nederland kent.Als minister had hij te maken met zaken die nog vers in het geheugen liggen: de geruchtmakende ontvoeringen van Toos Open Lees meer van der Valk, Heineken en Doderer, Valerie Albada Jelgersma en Gerrit Jan Heijn; de terreurdaden van RaRa; de dood van kraker Hans Kok; de Duitse oorlogsmisdadigers in de gevangenis van Breda. Als VVD-kopstuk, Kamerlid, informateur en minister van Staat was hij betrokken bij de groei van de VVD onder Wiegel, Nijpels, Bolkestein en Rutte en maakte hij alle politieke ontwikkelingen van de laatste zestig jaar van nabij mee. Korthals Altes beschrijft deze en andere onderwerpen en ontwikkelingen zoals een topadvocaat dat pleegt te doen: in de vorm van dossiers, scherp geformuleerd en goed gedocumenteerd. Voor wie belangstelling heeft voor de politieke geschiedenis is dit een onmisbaar document. Sluit Lees minder
  € 39,90
  Vandaag voor 23:00 uur besteld, morgen in huis
 8. Schoonheid macht liefde
  Schoonheid macht liefde | In het leven en de politiek
  Sharon Gesthuizen
  Sharon Gesthuizen groeit op als gevoelig meisje in een arbeidersmilieu. Ze verhoudt zich tot de wereld met geëngageerde, controversiële kunst. Dan gaat ze de politiek in; daar zal ze écht iets kunnen betekenen. Maar de gewoonten in de Tweede Kamerfractie van de SP zijn snoeihard, de arbeidsomstandigheden zijn zwaar, en Sharon krijgt een burn-out. Toch weet ze zich terug te vechten, en uiteindelijk als ervaren Kamerlid de nodige politieke successen op haar naam te schrijven.Een openhartig relaas Open Lees meer van een vrouw die ontdekte dat schoonheid, macht en liefde leidende begrippen zijn in het leven. Sluit Lees minder
  € 19,99
  Vandaag voor 23:00 uur besteld, morgen in huis
 9. Eerlijk duurde niet zo lang
  Eerlijk duurde niet zo lang | Achter de schermen van de Tweede Kamer
  Roelof van Laar
  Roelof van Laar werd begin 2017 uitgeroepen tot eerlijkste politicus vanwege zijn inzet voor ontwikkelingslanden en kinderrechten. Hij schreef onder meer een baanbrekende initiatiefwet tegen kinderarbeid. Toch zat hij nog geen vier jaar in de Tweede Kamer. In het openhartige boek 'Eerlijk duurde niet zo lang' laat de PvdA-er zien hoe hij achter de schermen resultaten boekte voor kinderen in Nederland en ver daarbuiten. Hoe hij voorstellen aangenomen kreeg en zag sterven in schoonheid. Hij Open Lees meer beschrijft de (on)zinnige reizen die hij maakte, of juist tegenhield. Ook de schaduwkanten van het politieke werk blijven niet onbelicht: van tegenwerking door partijgenoten tot geld voor vluchtelingen dat ingezet werd om zijn steun af te dwingen. Het boek schetst een tot nu toe onbekend beeld van het werk in de Kamer. Een beeld van een Kamerlid op de achterste bankjes die resultaten boekt die nauwelijks aandacht krijgen. Bovenal het beeld dat alles in de politiek persoonlijk is. Het is het eerste boek dat de PvdA-fractie in de afgelopen regeerperiode van binnenuit beschrijft. Na het lezen van dit boek kijk je nooit meer hetzelfde naar de politiek.AuteurRoelof van Laar is sociaal ondernemer voor kinderrechten. Hij was lid van de Tweede Kamer van mei 2013 tot maart 2017. Over zijn werk tegen kinderprostitutie schreef hij het boek Een meisje als Roopa, de strijd tegen meisjeshandel. Sluit Lees minder
  € 19,50
  Vandaag voor 23:00 uur besteld, morgen in huis
 10. "Voorlichting loopt met u mee tot het ravijn'
  Voorlichting loopt met u mee tot het ravijn | mijn ontluisterende jaren in de VVD-fractie
  Ybeltje Berckmoes
  In 2011 belandde Ybeltje Berckmoes tot haar eigen verbazing als VVD-Kamerlid op het Binnenhof. Ze was geen beroepspolitica en zou het ook nooit worden. Ze beleefde Den Haag als een Alice in Wonderland, viel van de ene in de andere verbazing. Ervaringen die de basis vormden voor dit boek, zoals een bizar gesprek in het Torentje over de liefde. Nooit heeft ze kunnen wennen aan deze wereld van backstabbing, schone schijn en integriteitsschandalen; gênante affaires die altijd ijlings moesten worden Open Lees meer afgedekt. Bij de liberalen - zo leerde Ybeltje - draait alles om beeldvorming. De invloed van de afdeling Voorlichting in de fractie is uitgesproken dominant. Zelfs politieke standpunten worden door Voorlichting ingestoken.Al mag je, wanneer het erop aankomt, zelf de kastanjes uit het vuur halen. Het staat letterlijk in een interne notitie: 'Voorlichting loopt met u mee tot het ravijn, maar we springen niet.' De gemiddelde Nederlander typeert de VVD als een partij van ordinaire graaiers, zo bleek uit eigen VVD-onderzoek. Deze uitslag werd angstvallig binnenskamers gehouden. Problemen worden niet bij de wortel aangepakt. De kadaverdiscipline in de fractie voorkomt dat Kamerleden zeggen wat ze werkelijk vinden. Hoe dat werkt, inclusief alle trucjes, wordt in 'Voorlichting loopt met u mee...' voor het eerst naar buiten gebracht, aan de hand van interne communicatiestukken. Ybeltje zag het als haar plicht de kabinetsperiode uit te zitten. Of de noodzakelijke cultuuromslag er komt? Misschien, maar dan zonder Ybeltje. Zij heeft inmiddels haar lidmaatschap van de VVD opgezegd. Sluit Lees minder
  € 19,95
  Vandaag voor 23:00 uur besteld, morgen in huis