angle-double-up angle-double-down angle-right arrow-up

Politieke boeken top 10

 1. Kabinetsformaties 1977-2012
  Kabinetsformaties 1977-2012
  Carla van Baalen
  Het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis geeft met dit boek een helder beeld van de achtergrond van het boeiendste en steeds controversiële onderdeel van het democratisch proces.00De kabinetsformatie is volgens velen de 'zwakke stee' in het Nederlandse staatsbestel. Nadat de kiezer zich heeft uitgesproken over de samenstelling van de Tweede Kamer begint de politieke elite achter gesloten deuren aan0de vorming van een kabinet, dat na een aantal weken of maanden aan de buitenwacht wordt Open Lees meer gepresenteerd op de trappen van Huis Ten Bosch. Dit voor veel burgers ondoorgrondelijke proces wordt door het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis verklaard aan de hand van de kabinetsformaties vanaf 1977. Sluit Lees minder
  € 34,90
  Vandaag voor 23:00 uur besteld, morgen in huis
 2. Hare excellentie
  Hare excellentie | zestig jaar vrouwelijke ministers in Nederland
  Monique Leyenaar
  In de afgelopen zestig jaar hebben 33 vrouwelijke ministers mede het regeringsbeleid bepaald. Marga Klompé, de eerste vrouwelijke minister - van Maatschappelijk Werk, vindt in 1956 een bloemetje op tafel in de Trêveszaal. Jeanine Hennis, de laatste, leidt het departement van Defensie: met een rugzakje in plaats van een handtas, dat is makkelijker voor haar adjudant. Leidinggeven aan een departement, functioneren in de ministerraad, optreden in de Tweede en Eerste Kamer met de daarmee gepaard Open Lees meer gaande oppositie of zelfs aanslagen op het ego door moties van wantrouwen en treurnis, omgaan met de opdringerige media - het ministerschap is een eervolle, maar zware functie, soms leuk, soms vreselijk.De selectie van ministers is geen openbare aanbesteding waarbij eenduidige criteria worden gehanteerd. In hoeverre speelt sekse nog een rol in de benoemingsprocedure en later in het uitoefenen van deze topbaan? Monique Leyenaar beschrijft en analyseert op basis van eigen interviews met de vrouwelijke ministers, krantenartikelen en (auto)biografieën tal van aspecten van het ministerschap. Hare Excellentie levert een fascinerend kijkje achter de schermen van zestig jaar Nederlandse politiek op het hoogste niveau. Sluit Lees minder
  € 19,95
  Vandaag voor 23:00 uur besteld, morgen in huis
 3. Een doodgewoon kabinet
  Een doodgewoon kabinet | acht jaar Paars 1994-2002
  Klaartje Peters
  Bijna een eeuw lang waren Nederlandse coalitieregeringen afhankelijk van de medewerking van christelijke partijen. In 1994 bleek dat het anders kon. Dat jaar vormden PvdA, VVD en D66 het eerste paarse kabinet, onder leiding van minister-president Kok. Het was een bijzonder moment, al sprak Kok over "een doodgewoon kabinet". Zijn eerste kabinet was in veel opzichten zeer succesvol, maar de euforie verdween tijdens Paars II. Mede door Pim Fortuyn kreeg Paars een negatieve klank, en de val van het Open Lees meer kabinet in april 2002 leidde tot een dramatisch einde van acht jaar Paars. Dit boek beschrijft hoe de paarse coalitie functioneerde. Uitgangspunt zijn de verhalen van de betrokken politici: Kok, Bolkestein, Dijkstal, Borst en vele anderen. Hierdoor ontstaat een prachtig portret van twee kabinetten die een bijzondere periode vormden in de politieke geschiedenis van Nederland. Over de auteur(s): Klaartje Peters (1969) schrijft over politiek en bestuur. Van haar hand verscheen eerder bij Uitgeverij Boom Verdeelde macht (1999), en Het opgeblazen bestuur (2007) over het Nederlandse provinciebestuur, dat flink veel stof deed opwaaien. Sluit Lees minder
  € 19,90
  Vandaag voor 23:00 uur besteld, morgen in huis
 4. Veelzijdig in deeltijd - 200 jaar Eerste kamer
  Veelzijdig in deeltijd - 200 jaar Eerste kamer | de laatste 25 jaar in het vizier
  Diverse auteurs
  De Eerste Kamer is een veelbesproken, maar voor een breed publiek weinig bekend instituut. Dit jubileumboek, Veelzijdig in deeltijd, brengt daarom ter gelegenheid van het 200-jarig bestaan van de Eerste Kamer het werk van dit parlementaire huis en zijn leden in beeld. Het boek beschrijft met name de ontwikkelingen van de laatste 25 jaar en sluit daarmee aan bij een eerder jubileumboek dat in 1990 verscheen bij het 175-jarig bestaan van de Eerste Kamer. Veelzijdig in deeltijd is geschreven door Open Lees meer de medewerkers van Griffie van de Eerste Kamer. Sluit Lees minder
  € 15,-
  Vandaag voor 23:00 uur besteld, morgen in huis
 5. Zeventig jaar Partij van de Arbeid
  Zeventig jaar Partij van de Arbeid
  Gerrit Voerman
  De PvdA is sinds haar oprichting in 1946 het sociaaldemocratisch gezicht van de Nederlandse politiek, en lange tijd veruit de grootste progres¬sieve partij. Zij speelde een belangrijke rol bij de vormgeving van de verzorgingsstaat, liep voorop in de hervormingspolitiek van de jaren zeventig en was een van de spelbepalers van de paarse politiek in de jaren negentig. Maar met het schuiven van de politieke krachtsverhoudingen in Nederland staat de positie van de PvdA als volkspartij en haar Open Lees meer dominantie 'op links' op de tocht. Een keur van politieke deskundigen analyseert in dit boek de vele factoren die met deze ontwikkelingen te maken hebben. Aan bod komen onder andere de veranderende positie en opvattingen van de partijleden, de (on)voorspelbaarheid van het electoraat, de wederwaardigheden van het wethouderssocialisme, 'Europa' en de lotgevallen van de zusterpartijen. Hiermee vormt het boek een actuele beschouwing van de kwesties die onlosmakelijk zijn verbonden met de PvdA en haar toekomst. Sluit Lees minder
  € 24,90
  Vandaag voor 23:00 uur besteld, morgen in huis
 6. In dit huis
  In dit huis: Twee eeuwen Tweede Kamer | twee eeuwen Tweede Kamer
  Carla van Baalen, Remieg Aerts, Henk te Velde, Joris Oddens, Diederik Smit (Redactie)
  Geschiedenis van de Tweede Kamer van 1815 tot 2015. Prachtig uitgevoerd jubileumboek over het tweehonderdjarig bestaan van de Tweede Kamer met ruime aandacht voor actuele thema’s in de Nederlandse politiek. De Tweede Kamer, het kloppend hart van de Nederlandse democratie, bestaat tweehonderd jaar. In dit boek schetsen zestien gezaghebbende auteurs op toegankelijke wijze de ontwikkeling van deze volksvertegenwoordiging, vanaf de opening in 1815 tot de huidige direct gekozen Kamer.
  € 34,90
  Vandaag voor 23:00 uur besteld, morgen in huis
 7. Sprekende politiek
  Sprekende politiek
  Henk te Velde
  De kern van een parlement is het publieke debat. Sprekende politiek gaat over de fascinerende bloei en de centrale maatschappelijke plaats van de parlementaire welsprekendheid in de negentiende eeuw. Overtuigende redenaars wisten hun collega's in de zaal en het luisterende publiek op de tribune te raken. Dat had grote invloed, omdat politiek toen allereerst als mondelinge handeling werd beoordeeld. Alleen een debater en redenaar kon de top van de politiek bereiken. Fractiediscipline bestond Open Lees meer niet, politiek speelde zich op het parlementaire toneel af en de discussie was vaak principieel. Sprekende politiek kiest de twee beroemdste parlementen van hun tijd, het Britse en het Franse, om de rijke wereld van het negentiende-eeuwse parlement en zijn publiek te ontsluiten. Nu de goede spreker in de eenentwintigste eeuw via internet een massaal publiek kan bereiken, gaan we weer meer met de ogen en oren van toen de politiek waarnemen. Daarom boeit de wereld van toen des te meer en kunnen we er misschien ook wat van leren.Henk te Velde is hoogleraar geschiedenis in Leiden na in Groningen te zijn opgeleid. Hij heeft veel geschreven over Nederlandse geschiedenis maar daarnaast ook over vergelijkende politieke geschiedenis gepubliceerd. 'Het Kamerlid weigert gehoor te geven aan de aanmaning van de voorzitter. Vier bodes van de Kamer pakken hem beet en proberen hem weg te slepen, maar verscheidene leden van de rechterzijde bestormen het spreekgestoelte om hun collega te ontzetten. De zaal is inmiddels het toneel van een complete veldslag; rechts en links rollen de Kamerleden uit hun banken en gaan elkaar scheldend te lijf. Als er een een ander wil slaan, grijpt die hem bij de keel. Overal vuisten die op schedels neerkomen, socialisten en nationalisten gaan op elkaar af en beginnen in het midden van de algemene veldslag aparte gevechten. De voorzitter die zijn best heeft gedaan, is al lang vertrokken.' Sluit Lees minder
  € 29,95
  Vandaag voor 23:00 uur besteld, morgen in huis
 8. Zonder Koningin
  Zonder Koningin | het officiële evaluatierapport over de formatie van 2012
  Paul Bovend'Eert, Carla van Baalen
  Zonder koningin Koningin Beatrix had het nakijken in 2012. Het was de eerste formatie zonder regisserende rol van het staatshoofd. De leiding lag geheel bij de Tweede Kamer, met als resultaat het tweede kabinet-Rutte. In Zonder koningin vertellen drie experts nauwgezet hoe de 'formatie zonder koningin' is verlopen. En geven ze nuttige adviezen hoe het voortaan beter kan. Het ligt niet voor de hand om bij een volgende formatie weer de hulp van de Koning in te roepen. En het ligt al helemaal niet Open Lees meer voor de hand zijn hulp in te roepen als de formatie door de Tweede Kamer mislukt. Juist in zo'n politieke rol mag de Koning, die boven de partijen hoort te staan, niet worden gebracht. Sluit Lees minder
  € 14,95
  Vandaag voor 23:00 uur besteld, morgen in huis
 9. Toen de katholieken Nederland veroverden
  Toen de katholieken Nederland veroverden | Charles Ruijs de Beerenbrouck 1873-1936
  Frans Verhagen
  Charles Ruijs de Beerenbrouck legde in het interbellum de basis voor hetNederlandse politieke bestel van de twintigste eeuw. Een stevige biografieover de eerste katholieke minister-president van ons land.Tussen 1918 en 1994 zaten er rooms-katholieken in alle Nederlandse kabinetten. Het fundament voor die machtspositie werd gelegd door Charles Ruijs de Beerenbrouck, in 1918 de eerste katholieke minister-president van Nederland. Als gewiekst en soms genadeloos politicus wist hij die functie elf Open Lees meer jaar te vervullen, langer dan bijvoorbeeld Colijn. Deze biografie plaatst Ruijs in zijn katholieke en Limburgse omgeving, in deHaagse politiek en in de Nederlandse geschiedenis. Ruijs pareerde de 'revolutiepoging' van Troelstra in 1918, legde de basis voor de Nederlandse verzorgingsstaat en consolideerde de verzuiling. Als voorzitter organiseerde hij de RKSP als een werkelijke volkspartij. Ruijs was een van de machtigste politici van het interbellum. Sluit Lees minder
  € 29,90
  Vandaag voor 23:00 uur besteld, morgen in huis
 10. De mythe van het economisme
  De mythe van het economisme | pleidooi voor nieuw idealisme
  Jesse Klaver (1986-)
  Ik wil de status-quo doorbreken," zei Jesse Klaver tijdens zijn presentatie als fractievoorzitter van GroenLinks. "Het is mijn voornemen om de steeds sterkere tendens om iedere maatschappelijke kwestie te reduceren tot een rekensom tegen te gaan. We weten alles van de prijs maar bijna niks van de waarde". Jesse Klaver maakte een stormachtige entree in de Nederlandse politiek. Hij was het die het debat over de ongelijke vermogensverdeling in Nederland aanzwengelde door de Franse econoom Thomas Open Lees meer Piketty naar de Kamer te halen. Hij was het ook die opzien baarde met zijn reprimande aan het adres van abn Amro-commissaris Van Slingelandt en met zijn strijd tegen belastingontwijkende multinationals. Nu is hij de jongste fractievoorzitter in de parlementaire geschiedenis. In 'De mythe van het economisme' vertelt Klaver over zijn eigen achtergrond, zijn ervaringen in de Tweede Kamer, en over zijn verzet tegen de economisering van de samenleving. In dit boek analyseert Klaver het economisme, schetst hij alternatieven en geeft hij een stem aan een groeiende onderstroom in de samenleving. Hij is ervan overtuigd dat het anders kan Sluit Lees minder
  € 17,90
  Vandaag voor 23:00 uur besteld, morgen in huis